Werkzaamheden gepland en wilt u de weg afzetten?  Of een container neerzetten op de stoep of in een parkeervak? Dan hebt u toestemming nodig van de gemeente. U vraagt daarvoor een tijdelijke verkeersmaatregel aan.

Wat is het?

Met een tijdelijke verkeersmaatregel kunt u:

  • een weg afzetten;
  • een steiger plaatsen op de stoep;
  • parkeervakken gebruiken voor het plaatsen van een werktuig, een autolaadkraan of een ander vergelijkbaar voertuig;
  • parkeervakken gebruiken voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een vuilcontainer, mobiel toilet, afval- of puincontainer, bouwmateriaal of -materieel.

Hoe werkt het?

Voor een tijdelijke verkeersmaatregel geldt een meldingsplicht. De gemeente bekijkt uw aanvraag en beoordeelt of de maatregel mogelijk is. Heeft u een ontheffing nodig, omdat u zich niet aan de wegenverkeerswet kunt houden tijdens de werkzaamheden? Dan moet u een ontheffing aanvragen

Kosten

Het aanvragen en beoordelen van een tijdelijke verkeersmaatregel is gratis. Als er een ontheffing nodig is bijvoorbeeld voor het niet naleven de wegenverkeerswet (bijvoorbeeld een parkeerverbod of geslotenverklaring) dan worden er wel kosten in rekening gebracht. U betaalt € 27,80 (tarief 2023) voor de ontheffing.  Een ontheffing aanvragen kan online. Kijk bij verkeersontheffing aanvragen.

Hoe lang duurt het?

Aanvragen met weinig hinder: 10 werkdagen van tevoren

Een tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen kan online via het formulier aanvragen tijdelijke verkeersmaatregel. Doe dit minstens 10 werkdagen van tevoren. Als de tijdelijke verkeersmaatregel weinig tot geen hinder veroorzaakt, krijgt u binnen 10 werkdagen antwoord op uw aanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld over kleine wegwerkzaamheden, verhuizingen, bouwplaatsen en onderhoudswerkzaamheden in straten van woonwijken.

Aanvragen verkeersmaatregel doorgaande weg

Als u de doorgaande weg gedeeltelijk wilt afsluiten of op een doorgaande weg objecten wilt plaatsen heeft u toestemming nodig van de gemeente. Deze toestemming is nodig voor de veiligheid van weggebruikers en de doorstroming van het verkeer. Ook moeten de openbaar vervoersdiensten en hulpdiensten op de hoogte gebracht worden. De behandeling van uw aanvraag kan hierdoor meer tijd in beslag nemen, tot maximaal 4 weken.

Hoe vraagt u de tijdelijke verkeersmaatregel aan?

Vraag een tijdelijke verkeersmaatregel aan 

Bij uw aanvraag moet u altijd een beeld van de situatie ter plaatse uploaden. Dit kan zijn:

Geef duidelijk aan:

  • waar de stremming plaatsvindt en welke verkeersmaatregelen (borden, afzethekken, etc.) u nodig heeft;
  • op welke wijze buurtbewoners en andere weggebruikers worden geïnformeerd.

Verkeersmaatregel met spoed aanvragen

Gaat het om een maatregel die niet kan wachten? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 046 – 43 89 222.

Evenementen

Voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen vraagt u online een vergunning aan. Kijk bij een evenement organiseren.