Monumentenregister Gemeente Beek

Als een gebouw van plaatselijk of regionaal belang is, kan de gemeente dit op een gemeentelijke monumentenlijst zetten. Beek heeft twee gemeentelijke monumenten: de Mariakapel in Beek en het Openluchttheater in Spaubeek. 

Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille kapel

In mei 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Beek de Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille kapel aan de De Counelaan in Beek aangewezen als gemeentelijk monument. De kapel is voor Beek van grote cultuurhistorische waarde en heeft gezien zijn ligging in een parkachtige omgeving een hoge landschappelijke waarde. 

Openluchttheater Spaubeek 

In juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Beek het Openluchttheater in Spaubeek aangewezen als gemeentelijke monument.  Het theater is aan de rand van het dorp gebouwd in een helling van het Spaubekerbos en is van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde.

Rijksmonumenten 

De Gemeente Beek heeft momenteel 54 rijksmonumenten. Weten welke dat zijn? In het online monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kunt u ze opzoeken.