Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Vacature Functioneel Beheerder Informatievoorziening Sociaal Domein

  (03-04-2020)

  Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Informatievoorziening Sociaal Domein. Lees meer ...

 • Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020

  (02-04-2020)

  Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020)

  lees meer
 • Limburgs bedrijfsleven ernstig getroffen door coronacrisis

  (31-03-2020)

  MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben samen met Parkmanagement Midden-Limburg, de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) en Ondernemend Venlo een onderzoek laten uitvoeren naar de impact van het coronavirus COVID-19 op het bedrijfsleven in Limburg. Dit onderzoek, uitgevoerd door het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd, beschrijft de gevolgen van dit virus voor het Limburgse bedrijfsleven, de maatregelen die zij hebben genomen tot dusver, de verwachte financiële gevolgen en de maatregelen en adviezen die het bedrijfsleven verwacht van overheden.

  lees meer
 • Gemeente Beek verlengt inningstermijn bouwleges voor ondernemers

  (31-03-2020)

  De coronacrisis treft ondernemers hard. De rijksoverheid treft ondersteunende maatregelen om de eerste nood te lenigen en ook op regionaal niveau zijn maatregelen genomen om ondernemers door zwaar weer te loodsen. Maar ook lokaal niveau wordt onderzocht welke verzachtende maatregelen mogelijk zijn. Het college van de gemeente Beek heeft besloten de inningstermijn van bouwleges voor ondernemers te verlengen van dertig naar negentig dagen. De maatregel gaat in op 1 april 2020 en duurt vooralsnog tot 30 juni 2020.

  lees meer
 • College stuurt brief aan verenigingsbesturen

  (27-03-2020)

  De coronacrisis treft iedereen. Ook de Beekse verenigingen. Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan alle verenigingsbesturen dat een compensatieregeling in de maak is. 

  lees meer
 • Noodopvang kinderen van 0 t/m 12 jaar

  (20-03-2020)

  De kinderopvang (kinderdagverblijven, peuteropvang, BSO’s en gastouderopvang) is sinds 16 maart jl. gesloten vanwege de corona-maatregelen. Een aantal kinderopvangorganisaties verzorgen noodopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar van ouders die een cruciaal beroep hebben of in vitale processen werken.

  lees meer
 • Samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW bieden helpende hand voor ondernemers

  (19-03-2020)

  Naar aanleiding van het covid-19 virus en de pandemie die dit virus veroorzaakt, worden allerlei maatregelen genomen om ondernemers waar mogelijk te ontzien. Ook de 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.

  lees meer
 • Maatregelen coronavirus

  (16-03-2020)

  De ministers Arie Slob (onderwijs) en Bruno Bruins (medische zorg en sport) hebben zondagavond aanvullende maatregelen afgekondigd in verband met de bestrijding van het heersende coronavirus. 

  lees meer
 • Wijkteams houden tot en met 28 april geen spreekuur

  (13-03-2020)

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Om die reden vinden er vooralsnog tot en met 28 april 2020 géén spreekuren van de wijkteams plaats.

  lees meer
 • Veiligheidsvisie Chemelot klaar: nu aan de slag!

  (11-03-2020)

  De Provincie Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben voor het eerst samen een ‘Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving’ ontwikkeld. Met als doel: een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau creëren op en rond de site. Veiliger nog dan voorgeschreven door de wettelijke normen.  Betrokkenen en omwonenden worden sneller en beter geïnformeerd als er een incident is en ook gedurende het jaar. Om te weten wat er leeft in de omgeving wordt er dit voorjaar een belevingsonderzoek uitgevoerd.

  lees meer
 • Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg voor toekomstbestendige vrijetijdssector

  (11-03-2020)

  De nabijheid van zowel stedelijke als landschappelijk topkwaliteiten in een internationale context maakt Zuid-Limburg uniek. Dat gegeven is het uitgangspunt in de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, die als titel heeft gekregen ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’. Doel van de visie is een toekomstbestendige Zuid-Limburgse vrije tijdssector te creëren waarbij de kracht van heel Zuid-Limburg wordt gebruikt.

  lees meer
 • Dertig verenigingen ondertekenen Beeks Lokaal Akkoord

  (06-03-2020)

  Ruim dertig verenigingen en andere Beekse partijen hebben donderdagavond in de Oude Pastorie in Beek het Beeks Lokaal Akkoord ondertekend.

  lees meer
 • Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Bel de BsgW!

  (05-03-2020)

  De BsgW heeft u uw belastingaanslag gestuurd. Op dit aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw huis. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

  Mijn WOZ-waarde klopt niet, wat moet ik doen?

  Als u vindt dat uw WOZ-waarde lager of hoger moet zijn, dan kunt u bellen met de BsGW. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen en indien nodig te corrigeren. Deze hulp is gratis. 

  lees meer
 • Informatie over het coronavirus

  (26-02-2020)

  Bent u op zoek naar actuele informatie over het coronavirus? Ga dan naar de website van de GGD Zuid-Limburg en/of de website van het RIVM. Hier vindt u de meest recente informatie over het virus, welke klachten gepaard gaan met een besmetting van het virus en wat u moet doen als u denkt dat u, of iemand anders in uw omgeving, besmet is.

  De gemeente heeft contact met onder anderen de GGD en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg over het coronavirus en als daar aanleiding toe is, volgt nadere berichtgeving.

Archief