Wat is het?

Gaat u voor een geregistreerd partnerschap? Van harte gefeliciteerd! U kunt uw voorgenomen geregistreerd partnerschap direct online doorgeven of u kunt een afspraak maken met team Publiekszaken. Doe dit minimaal 14 dagen voor de partnerschapsregistratie datum.

DigiD linkMeld uw voorgenomen geregistreerd partnerschap online met DigiD   Afspraak maken

Locaties

In de gemeente Beek kunt u op elke gewenste locatie een geregistreerd partnerschap aangaan. Wilt u op een andere locatie dan het gemeentehuis een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet de gewenste locatie aan een aantal voorwaarden voldoen (te downloaden onderaan deze pagina). Daarnaast dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Beek. U bent zelf verantwoordelijk voor de reservering en betaling van de externe locatie.

Tijden

In het gemeentehuis van Beek is een partnerschapsregistratie mogelijk van maandag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur. Op een externe locatie is een ceremonie 7 dagen per week en 24 uur per dag mogelijk, onder de vastgestelde voorwaarden.

Tarieven

De gemeentelijke leges voor het geregistreerd partnerschap op een externe locatie op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur zijn gelijk aan die van het trouwen in het gemeentehuis op maandag t/m zaterdag tussen 09.00-17.00 uur (kantooruren).

Alleen op een externe locatie is het dus mogelijk 24 uur per dag een geregistreerd partnerschap aan te gaan, waarbij de leges (afhankelijk van het tijdstip) kunnen afwijken van de gebruikelijk in rekening te brengen leges.

Het is tevens mogelijk om kosteloos een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit kan op maandag en woensdag om 10.00 uur in het gemeentehuis van Beek onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden t.w.

 • alléén de getuigen mogen bij dit geregistreerd partnerschap aanwezig zijn.
 • Het geregistreerd partnerschap kosteloos aangaan, is alleen mogelijk als minimaal één persoon van het bruidspaar geboren is of woont / gewoond heeft in de gemeente Beek of voormalige gemeente Spaubeek.

Trouwambtenaren

De gemeente Beek beschikt over vier trouwambtenaren, ook wel BABS-en (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) genoemd. Deze personen zijn ervaren in het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Onderling vindt een evenredige verdeling plaats, maar indien u een voorkeur heeft voor een BABS kunt u dat kenbaar maken. Indien mogelijk wordt uw voorkeur ingewilligd. Ook is het mogelijk om door een (B)ABS van een andere gemeente of door iemand die geen BABS is in een andere gemeente getrouwd te worden onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Samenleving / Team Publiekszaken / Burgerlijke Stand via telefoon 046 – 43 89 222 of mail naar info@gemeentebeek.nl.

Verwijzingen

Zie voor meer informatie de website van rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Wat moet ik doen?

U doet de melding samen in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding digitaal doen middels de knop bovenaan deze pagina, of u maakt een afspraak om de melding samen in persoon te doen.   

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
 • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Ongeveer 2 weken voor de ceremonie vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) die het Geregistreerd Partnerschap gaat voltrekken. Hiervoor wordt contact met u opgenomen. 

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner indien U in het buitenland geboren bent.;
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U bent eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan in het buitenland. Een bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte).

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland.

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Dit is een belangrijk verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? U kunt u geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Hierbij zijn geen getuigen aanwezig en gelden verder dezelfde voorwaarden als bij een huwelijk.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de gemeente waar een geregistreerd partnerschap geaccepteerd wordt.

Automatisch gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Partnerschaps voorwaarden

U kunt ook onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Dit dient u voorafgaand aan het huwelijk bij een notaris te regelen. Indien u niets regelt bent u automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen.