Prijslijst Publiekszaken Gemeente Beek 2024
ProductKosten €
Nationaal Paspoort83,87
Zakenpaspoort83,87
Nederlandse Identiteitskaart75,80
Nationaal Paspoort jeugdtarief63,42
Vluchtelingen/Vreemdelingenpaspoort63,42
Zakenpaspoort jeugdtarief63,42
Nederlandse Identiteitskaart jeugdtarief40,92
Toeslag spoedprocedure reisdocument57,09
Rijbewijs51,11
Toeslag spoedprocedure rijbewijs39,65
Gezondheidsverklaring44,50
Verklaring omtrent gedrag41,35
Gehandicaptenparkeerkaart eerste aanvraag175,00
Gehandicaptenparkeerkaart vervolgaanvraag50,00
Stookvergunning50,00
Uittreksel nalatenschap (per kwartier)35,00
Uittreksel Kadaster19,25
BRP-uittreksel15,00
Gezinsuittreksel15,00
Legalisatie handtekening12,50
Uitnodiging buitenland12,50
Attestatie de vita15,00
Internationaal Attestatie de vita16,60
Uittreksel burgerlijke stand16,60
Huwelijksrecht normaal (ma t/m vr)295,00
Huwelijksrecht luxe (zaterdag of feestdag)550,00
Omzetting Geregistreerd Partnerschap in huwelijk50,00
Trouwboekje normaal25,00
Trouwboekje luxe40,00
Getuige van gemeente30,00
Eenmalig benoemen BABS75,00
Eenmalig benoemen + beëdigen BABS175,00
Verklaring huwelijksbevoegdheid29,00