Beek presenteert sluitende begroting 2024

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2024. De Beekse begroting staat het komende jaar in het teken van het uitvoeren van lopende en geplande projecten.

Wethouder Ralph Diederen (financiën): “Volgend jaar staan de uitvoering van vele projecten op stapel zoals de opwaardering van de stationsomgeving Beek-Elsloo en de renovatie van de Sint Martinuskerk.” Daarnaast wordt ook geïnvesteerd. “We breiden het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit en ons minimabeleid geven we een impuls met als doel armoede te bestrijden.”  

De Beekse begroting is voor 2024 en 2025 sluitend, daarna neemt de onzekerheid toe. Wethouder Diederen: “Vanaf 2026 hangt alle Nederlandse gemeenten een tekort boven het hoofd van 3 miljard euro op de rijksbijdrage voor de uitvoering van gemeentelijke basistaken. In Beek laten we onze inwoners niet de dupe worden van onverantwoorde Haagse keuzes. In onze begroting bezuinigen wij dan ook niet op onderwijs, zorg, voorzieningen en infrastructuur.”

Om het ‘ravijnjaar’ 2026 het hoofd te bieden, legt het college de gemeenteraad voor het eerst een begroting voor met een niet-sluitend meerjarenperspectief voor de jaren 2026 en 2027. Diederen: “Dit is een keuze die veel Nederlandse gemeenten maken, waarbij we ons gesteund voelen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zo maken we samen de impact van landelijke keuzes zichtbaar.”

In 2024 betaalt een gemiddeld Beeks huishouden 941 euro aan woonlasten. Dat is 44 euro meer dan het jaar daarvoor.

Bekijk de begroting