Op deze pagina kunt u financiële documenten van de gemeente Beek vanaf 2012 raadplegen. 

Programmabegroting 2021

Kaderbrief 2021

1e Bestuursrapportage 2020

2e Bestuursrapportage 2019

2e Bestuursrapportage 2018

Kadernota 2018

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012