Op deze pagina kunt u financiële documenten van de gemeente Beek vanaf 2012 raadplegen. 

Slotrapportage 2022

Programmabegroting 2023

1e Bestuursrapportage 2022

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2020 en 1e Bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2021

Kaderbrief 2021

1e Bestuursrapportage 2020

Jaarstukken 2019

Programmabegroting 2020

2e Bestuursrapportage 2019

1e Bestuursrapportage 2019

Jaarstukken 2018

Programmabegroting 2019

2e Bestuursrapportage 2018

1e Bestuursrapportage 2018

Kadernota 2018

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012