Wat is het?

Als u een woonwagen heeft, mag die niet overal staan. De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar deze standplaatsen zijn en of u er met uw woonwagen mag staan. Als u een standplaats krijgt toegewezen, heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.

Hoe werkt het?

Voor de Woningwet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • de nieuwe standplaats moet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en telefoon
  • woonwagens moeten 5 meter uit elkaar staan
  • in de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen

Wat moet ik doen?

  • Als u in aanmerking wilt komen voor een standplaats, schrijft u zich in bij de gemeente. U kunt zich ook inschrijven bij een woningcorporatie die woonwagens verhuurt.
  • Als u uw woonwagen op een standplaats wilt plaatsen, vraagt u een omgevingsvergunning aan.
  • Vraag de gemeente of u ook een woonvergunning en eventueel een huisvestingsvergunning moet aanvragen.

Wat kost het?

Voor een aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd conform de huidige legesverordening.