Wat is het?

De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar de standplaatsen zijn en of u er met een woonwagen mag staan. Wilt u een eigen standplaats? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Voor de Woningwet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • de nieuwe standplaats moet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en telefoon
  • woonwagens moeten 5 meter uit elkaar staan
  • in de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen

Wat moet ik doen?

  • Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de inrichting van een woonwagenstandplaats of het plaatsen van een woonwagen kunt u contact opnemen met de gemeente of bij de woningcorporatie Zo Wonen.
  • Om voor een standplaats in aanmerking te komen, kunt u zich inschrijven bij Zo Wonen die woonwagens verhuurt.
  • Voor ingebruikname van een standplaats hebt u op grond van de huisvestingsverordening een woonvergunning en eventueel een huisvestingsvergunning nodig.