Als iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is, dan is er soms verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Deze zorg wordt verleent op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen.

Sinds de invoering van de Wvggz is de gemeente een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg via de geestelijke gezondheidszorg en het openbaar ministerie blijft ook bestaan.

De nieuwe wet regelt beter dat de betrokkene en zijn of haar familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Voorheen bestond verplichte zorg altijd uit een gedwongen opname. Tegenwoordig kan een verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden.

Uiterste redmiddel

Voor verplichte zorg gelden nog altijd strenge voorwaarden. De nieuwe  wet maakt het dus niet gemakkelijker om iemand verplichte zorg te op te leggen of op te laten nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden om verplichte zorg te bieden en kan die meer in de eigen omgeving en het eigen netwerk worden aangeboden. Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er geen andere oplossing mogelijk is. 

Melding psychische hulp

De nieuwe wet maakt het tevens mogelijk dat mensen die zich ernstige zorgen maken over een naaste en denken dat deze mogelijk een gevaar voor zich zelf of anderen vormt, dit kunnen melden bij de gemeente waarin de persoon met psychische problemen woont.

Familie, naasten of buren merken namelijk vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie uit de hand loopt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wvggz. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

Melding doen

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, bel dan tussen 09.00 en 13.00 uur met telefoonnummer 046 - 43 89 342  of stuur uw gegevens via e-mail wmo@gemeentebeek.nl. De gemeente neemt contact met u op. 

Let op: verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in zeer ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

Acute crisis?

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; zij neemt een crisismaatregel.