De wegwerkzaamheden in de Dorpstraat, Kupstraat, Soppestraat en Zandstraat worden vrijdagmiddag (29 maart 2024) afgerond. Dat betekent dat alle wegen voor de paasdagen weer open zijn en doorgaand verkeer weer mogelijk is. Na de paasdagen worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd, zoals: het weghalen of plaatsen van verkeersborden, het herstellen van de stoep in de Zandstraat en het op enkele plaatsen nog toevoegen van een wegmarkering.

De verrichte werkzaamheden

In de Dorpstraat, Kupstraat, Soppestraat en Zandstraat zijn er op zeven plekken snelheidsremmende maatregelen genomen. Er zijn verhoogde voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd, er is verlichting geplaatst, er werd een komremmer gerealiseerd en de maximale snelheid is verlaagd.  

De Gemeente Beek wil alle inwoners van Spaubeek en omwonenden bedanken voor hun geduld en begrip tijdens de wegwerkzaamheden in de afgelopen drie weken.