Er worden in de Dorpstraat, Kupstraat, Soppestraat en Zandstraat snelheidsremmende maatregelen genomen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met de tweede week van april.

Verkeersmaatregelen

Onderstaande werkzaamheden worden de komende weken uitgevoerd: 

 • Kruispuntplateau Op het Veldje – Parallelweg: het bestaande kruispuntplateau wordt vervangen. 
  (Werkzaamheden gereed).
 • Oversteekplaats Zandstraat - Hobbelrade: er wordt een verhoogde voetgangersoversteekplaats gerealiseerd, enerzijds om het verkeer te remmen, anderzijds om voetgangers beter de gelegenheid te geven om over te steken. In het wegdek wordt verlichting aangebracht om de oversteekplaats ook in de avond zichtbaar te maken.
 • Oversteekplaats Zandstraat – Op ’t Veldje: er wordt een verlengd en verhoogd plateau gerealiseerd, waarbij ook een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd. Enerzijds om het verkeer te remmen, anderzijds om voetgangers beter de gelegenheid te geven om over te steken. In het wegdek wordt verlichting aangebracht om de oversteekplaats ook in de avond zichtbaar te maken.
 • Oversteekplaats ter hoogte van de Heggerweg: er wordt een (niet verhoogde) voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. In het wegdek wordt verlichting aangebracht om de oversteekplaats ook in de avond zichtbaar te maken.
 • Oversteekplaats Kupstraat ter hoogte van de Bongerd: er wordt een (niet verhoogde) voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. In het wegdek wordt verlichting aangebracht om de oversteekplaats ook in de avond zichtbaar te maken.
 • Komgrens Spaubeek: er wordt een komremmer gerealiseerd (uitbuiging van de weg ter hoogte van de komgrens), om verkeer komende uit de richting van Schimmert, af te laten remmen voordat ze de kern Spaubeek inkomen, zodat de snelheid in de Dorpstraat al bij binnenkomst wordt afgeremd.
 • Verlagen snelheid Dorpstraat, buiten de kom: op dit moment geldt er een snelheid van 80 km/uur buiten de bebouwde kom. Die snelheid wordt verlaagd naar 60 km/uur. Om dat te realiseren wordt de markering aangepast aan de eisen voor een 60km-weg en wordt de bebording vervangen.

Aannemer APK Wegenbouw doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken en woningen en bedrijven bereikbaar te houden. Er zijn omleidingsroutes ingesteld voor het doorgaand verkeer. 

Omleidingsroutes 

De officiële omleidingsroutes zijn als volgt:

 • Verkeer van en naar Schimmert wordt omgeleid via Oensel – Schimmerterweg – Beek.
 • Verkeer van en naar Spaubeek wordt omgeleid via Geleen en komt daar via de Zandstraat Spaubeek in.

De omleidingen worden via borden aangekondigd. Bewoners die binnen het afsluitingsgebied wonen ontvangen een brief.

Omleiding Spaubeek

Omleiding Kupstraat/ Soppestraat:

 • Blauw: van Dorpstraat naar Zandstraat (en visa versa)
Omleiding Spaubeek

Omleiding Zandstraat:

 • Groen: vanaf Geleen richting Soppestraat – Kupstraat - Dorpstraat
 • Blauw: van en naar Hobbelrade - Neerbeek
 • Oranje: vanaf Dorpstraat – Kupstraat – Soppestraat richting Geleen