Het kabinet heeft besloten om winkels die niet gericht zijn op de eerste levensbehoeften te sluiten van 15 december tot en met ten minste 19 januari 2021. Door deze rijksmaatregel is de noodzaak om de Beekse weekmarkt tijdelijk te verplaatsen komen te vervallen.

De weekmarkt zal de komende vijf weken in afgeslankte vorm plaatsvinden. Alleen marktkooplieden die essentiële levensmiddelen verkopen mogen hun producten aanbieden.

De Beekse weekmarkt zou op 23 en 30 december verplaatst worden van de Markt naar de grote parkeerplaats achter het gemeentehuis. Daarmee wilde de gemeente voorkomen dat het tijdens de kerstperiode te druk werd in het centrum en de anderhalve meter afstand niet kon worden gewaarborgd. Het college van Beek heeft dit besluit ingetrokken.