Om vrijwilligers te beschermen tegen de gevolgen van een ongeluk tijdens het vrijwilligerswerk, heeft de gemeente Beek een vrijwilligersverzekeringspakket afgesloten.

De gemeente heeft de verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers hoeven dus niet zelf een verzekering af te sluiten, maar zijn automatisch meeverzekerd. Dat betekent dat de gemeente ook de premie betaalt.

Voor wie is de vrijwilligersverzekering?

De vrijwilligersverzekering is voor elke vrijwilliger die namens een organisatie niet verplicht en onbetaald werk doet voor andere mensen. Het gaat om vrijwilligers die actief zijn in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding krijgen komen ook in aanmerking voor de verzekering.

Een uitzondering geldt voor vrijwilliger brandweerlieden en politiemedewerkers. Zij kunnen geen gebruik maken van de vrijwilligersverzekering.

Wat zit in het verzekeringspakket?

De gemeente heeft een verzekeringspakket afgesloten met de volgende dekking:

  • Ongevallenverzekering. 
  • Persoonlijke eigendommenverzekering.
  • Aansprakelijkheidsverzekering. 
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering. 
  • Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering. 
  • Rechtsbijstandverzekering.

Mantelzorgers

Mantelzorgers komen in aanmerking voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Voor de overige verzekeringen zijn mantelzorgers uitgesloten.

Ik ben vrijwilliger en heb schade opgelopen. Wat moet ik doen?

Vrijwilligers die tijdens het vrijwilligerswerk schade hebben opgelopen moeten het schadeaangifteformulier vrijwilligerspolis invullen. Dit formulier kan onderaan deze pagina worden gedownload. Hier kunnen gedupeerden ook een voorbeeld van het schadeaangifteformulier downloaden. Het ingevulde formulier wordt via email, info@gemeentebeek.nl, naar de gemeente gestuurd. De gemeente stuurt de claim door naar de verzekeraar.

De verzekeraar wikkelt de schade af. De gemeente krijgt van de verzekeraar bericht over hoe de claim is afgehandeld. Het kan zijn dat er sprake is van een eigen risico. Daarover zal de verzekeraar contact met de gedupeerde opnemen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over de vrijwilligersverzekering? Bezoek de website van Centraal Beheer of neem contact op met de verenigingsconsulent van de gemeente via e-mail: info@gemeentebeek.nl of telefoonnummer: 046 - 43 89 222.

Vragen en antwoorden over vrijwilligersverzekering

Zijn vrijwilligers verzekerd?

De VNG vrijwilligersverzekering geldt voor alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband werkzaamheden verrichten. Zij moeten dit werk onverplicht en onbetaald doen. De vrijwilligers moeten daarbij een maatschappelijk belang dienen en in een min of meer maatschappelijk organisatorisch verband als vrijwilliger werken. Het mag dus niet gaan om een eigen belang of commercieel belang.

Een andere verzekering gaat voor (secundaire dekking)

Behalve voor de ongevallendekking biedt de VNG vrijwilligersverzekering een secundaire dekking. Als er een andere verzekering is afgesloten dan gaat deze verzekering voor. Is er op die verzekering geen dekking of te weinig dekking dan kan de vrijwilliger via de gemeente de schade op de VNG vrijwilligersverzekering melden.

Wanneer zijn vrijwilligers verzekerd?

Vrijwilligers zijn verzekerd als zij hun vrijwilligerstaak uitvoeren.

Alleen de vrijwilliger is verzekerd op de VNG Vrijwilligersverzekering. Bezoekers, deelnemers, kinderen die spelen in de speeltuin, leden, dieren, etc. vallen niet onder de dekking van de polis.

Wat is verzekerd?

Schades van de vrijwilliger die uitsluitend te maken hebben met het werk dat de vrijwilligers uitvoeren. Er is geen eigen risico.

Aansprakelijkheid rechtspersoon

Op de polis is ook de aansprakelijkheid voor de rechtspersoon opgenomen.

De aansprakelijk voor de rechtspersoon is alleen verzekerd, als er schade ontstaat door het uitvoeren van vrijwilligerswerk door een vrijwilliger, waarvoor je als “werkgever” aansprakelijk bent. Wordt de organisatie aansprakelijk gesteld omdat leden bijvoorbeeld schade hebben veroorzaakt bij derden dan is dat niet verzekerd. Leden zijn immers geen verzekerden op de polis.

Schades aan zaken van de organisatie zijn niet verzekerd

Schades aan eigendommen van een organisatie zelf vallen niet onder de VNG vrijwilligersverzekering. Ook schades aan zaken die een organisatie onder opzicht heeft vallen niet onder de dekking van deze polis. U kunt hierbij denken aan gehuurde zaken.

Het is verstandig dat organisaties zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben

Er kunnen claims bij een organisatie komen te liggen, waarbij geen vrijwilligers zijn betrokken. Dan is er ook geen dekking op de VNG Vrijwilligersverzekering.  Daarom is het verstandig dat een organisatie een aansprakelijkheidsverzekering niet opzegt of juist sluit als men deze nog niet heeft gesloten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn vrijwillige bestuursleden verzekerd. Ze zijn verzekerd als het balanstotaal van de organisatie lager is dan € 500.000 .

Het gaat om een claim in het privé vermogen van een bestuurder, als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er kan dus een claim vergoed worden als een bestuurslid zijn of haar taak niet behoorlijk heeft uitgevoerd. Andere claims, waarvoor iemand het bestuur aansprakelijk stelt en die niets te maken hebben met onbehoorlijk bestuur, vallen niet onder de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Vrijwilligerswerk doen in een andere gemeente

Het komt voor dat een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente vrijwilligerswerk doet in een andere gemeente. Deze vrijwilliger is dan verzekerd op de polis van de gemeente waarin de organisatie waarvoor hij het werk doet is gevestigd.

Heeft deze gemeente geen vrijwilligersverzekering gesloten?
Dan is de vrijwilliger via de gemeente waarin hij woont verzekerd. De vrijwilliger die in een gemeente woont die de VNG vrijwilligersverzekering heeft gesloten, is verzekerd. Ook als de vrijwilliger werk doet voor een gemeente die deze verzekering niet heeft.