Aannemer Heijmans Infra B.V. is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het project ‘ontkluizing Keutelbeek fase 1b’. In een aantal straten worden momenteel bomen gerooid.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur en worden naar verwachting op vrijdag 5 maart afgerond. De aannemer probeert overlast zoveel mogelijk te beperken. Inwoners die langs het tracé wonen hebben een bewonersbrief ontvangen. 

Met het openmaken van de Keutelbeek willen gemeente Beek en Waterschap Limburg een bijdrage leveren aan het beperken van wateroverlast. Daarnaast zal de aanleg van de open beek de openbare ruimte van Beek een bijzonder karakter geven. In fase 1b zal de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek verder worden aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie.