Tijdens de Beekse Lintjesregen zijn op woensdag 26 april vijf bijzondere Beekenaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes zijn een blijk van waardering voor hun jarenlange belangeloze inzet voor de Beekse gemeenschap. Burgemeester Christine van Basten-Boddin prikte hen namens de koning de versierselen op. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis.   

De gedecoreerden zijn:

 • Mevrouw Margo Meijs-Cremers (58) uit Beek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 • Mevrouw Karin Slangen - Marchal (66) uit Neerbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 • Meneer Wil Lacroix (69) uit Beek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Meneer Hub Welzen (76) uit Neerbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Meneer Frans Welzen (74) uit Spaubeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Vivian Vroemen uit Spaubeek werd eerder op 27 november 2022 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten gedecoreerden Gemeente Beek

Mevrouw Margo Meijs - Cremers (58) uit Beek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Mevrouw is vanaf 1993 bestuurslid van Buurtvereniging Bourgogne in Beek. In het bestuur vervulde zij verschillende functies: secretaris, penningmeester en voorzitter. Mevrouw is momenteel voorzitter van de vereniging.
 • Mevrouw was tussen 1994 en 2019 bestuurslid van het Comité kerkbijdragen Sint Martinusparochie Beek.
 • Sinds 1999 tot heden is mevrouw coördinator lectorengroep en kerkmeester bij de Sint Martinusparochie in Beek.
 • Van 2014 tot heden was mevrouw bestuurslid (secretaris) van Queensparade Beek.
 • Van 2018 tot heden is mevrouw secretaris van de Stichting Oranjecomité Beek.

Mevrouw Meijs is geboren voor het vrijwilligerswerk. Het is haar lust en haar leven en ze voert haar werkzaamheden met volle overtuiging uit. Zij heeft een warme persoonlijkheid en staat met raad en daad voor iedereen klaar.

Mevrouw Karin Slangen - Marchal (66) uit Neerbeek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Mevrouw Slangen is van 1992 tot heden penningmeester van het Sint Nicolaas Comité Neerbeek, dat Neerbeekse kinderen jaarlijks een onvergetelijke dag wil bezorgen.
 • Sinds 2003 tot heden is mevrouw tevens penningmeester van Seniorenvereniging Neerbeek.
 • Tussen 2001 en 2014 was mevrouw collectant van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
 • Mevrouw heeft tussen zich 2010 en 2022 als mantelzorger ingezet voor haar beide ouders.
 • Mevrouw is van 2014 tot heden bestuurslid van de personeelsvereniging van de Gemeente Beek.

Mevrouw Slangen zet zich met passie in voor diverse verenigingen in de Beekse gemeenschap en zet daarbij het wel en wee van kinderen en ouderen voorop. Als organisator en ideeëngenerator levert zij een grote bijdrage aan het goed functioneren van de verenigingen waar zij zich voor inzet.

Meneer Wil Lacroix (69) uit Beek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Meneer Lacroix was tussen 1984 en 2020 dirigent van het schoolkoor en initiator van diverse muziek- en theateractiviteiten bij Scholengemeenschap Trevianum.
 • Meneer is tussen 2003 en heden actief als secretaris van de Auwt Prinse Beek.
 • Sinds 2009 is meneer tevens secretaris van de Stichting Optochthal Baeker Pottentaote.
 • Meneer zet zich sinds 2017 tot heden in als bestuurslid voor de Stichting Steun &Faciliteiten Fonds Koninklijke Harmonie St. Caecilia. Voor de Koninklijke Harmonie St. Caecilia was hij ook verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het jubileumconcert dat ter ere van hun 170 jarig bestaan werd gegeven.
 • Tussen 2019 en heden is meneer Lacroix werkzaam als chauffeur en planner van Stichting Wensbus Beek.
 • Sinds 2020 is meneer commissielid van Stichting Asta Theater. In deze functie houdt hij zich onder meer bezig met het aantrekken van muzikanten, muziekgezelschappen, organisatoren en andere culturele activiteiten die bijdragen aan een aantrekkelijke en gevarieerde programmering.  

Meneer Lacroix is een echte verbinder. Hij is een sociaal, enthousiast en graag gezien persoon binnen de Beekse gemeenschap. De waarde die hij hecht aan saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid komen meer dan eens tot uiting in zijn muzikale verdiensten voor Beek:

 • 1965 - 1975: lid van de Baeker Hofkapel
 • 1975 - 1976: dirigent Baeker Hofkapel
 • 1981 - 1986: bestuurslid en speler Kwatsjfestival
 • 1982 - 1995: dirigent Bond Baeker Zaate Heremeniekes
 • 1991: medeoprichter Baeker Kleppermen en lid tot 2022
 • Oprichter Leedjeskonkoer Baek
 • Oprichter Zaate Harmonie H(ow) D(o) J(oe) D(oedel)

Meneer Hub Welzen (76) uit Neerbeek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Meneer Welzen is al veertig jaar, sinds 1983, vrijwilliger bij Voetbalvereniging Neerbeek. Hij is iedere week op dinsdag, vrijdag en zondag op de club te vinden. Zijn werkzaamheden bestaan uit het wassen van kleding, verzorgen van materialen en het openen en sluiten van de accommodatie waarin hij geregeld bardiensten draait. Daarnaast maakt hij onderdeel uit van het onderhoudsteam. Hij voert diverse klussen uit en maakt de accommodatie schoon. Naast zijn vrijwilligerswerk voor de club is hij tevens een hartstochtelijk supporter die zelden een wedstrijd mist. 

Meneer Welzen is vele uren per week aanwezig op het voetbalcomplex van VV Neerbeek. Hij is een zeer betrokken vrijwilliger. Nooit is iets hem te veel.

Meneer Frans Welzen (74) uit Spaubeek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

In 2023 is meneer Welzen maar liefst vijftig jaar lid van Voetbalvereniging Spaubeek. Vanaf 1980 tot heden is meneer zeer betrokken bij reilen en zeilen van zijn vereniging. In de jaren ’80 en ’90 bekleedde hij diverse bestuursfuncties. Na zijn aftreden als bestuurslid is hij sinds 2010 lid van de sponsorcommissie. Sinds jaar en dag is meneer Welzen actief op de het voetbalcomplex. Hij is lid van de vrijwilligersgroep, die elke vrijdagmorgen alle voorkomende werkzaamheden uitvoert op en rond het complex van VV Spaubeek. Meneer is tevens wedstrijdbegeleider van het veteranenteam.

Meneer Welzen is onmisbaar voor VV Spaubeek. Hij is altijd inzetbaar en toont een grote mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en inzet.

Mevrouw Vivian Vroemen – Erckens (54) uit Spaubeek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw is vanaf 2007 tot heden bestuurslid (secretaris) van Koninklijke Harmonie St. Caecilia. Sinds 2010 heeft de harmonie geen voorzitter. Mevrouw Vroemen neemt daarom veel voorzitterstaken voor haar rekening. Zij is de spil in het web van de vereniging en al 44 jaar spelend lid.

Mevrouw Vroemen is zeer gedreven, flexibel en energiek. Zij is een duizendpoot, die onder alle omstandigheden rustig en stabiel blijft. Ze is sociaal betrokken en zal anderen altijd helpen en een luisterend oor bieden. Mevrouw ontving de onderscheiding tijdens het 170-jarig bestaansfeest van Koninklijke Harmonie St. Caecilia op 27 november 2022.