Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op dinsdag 26 april uit naam van Zijne Majesteit de Koning aan vijf bijzondere Beekenaren een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Vier gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één Beekenaar mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De gedecoreerden zijn:

  • De heer J.P.A.C (Hans) Rozestraten (69) uit Spaubeek, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
  • Mevrouw J. (Joke) Ouwerkerk (76) uit Beek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  • Mevrouw J.G.F (Annemie) Lipsch-Linden (68) uit Neerbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  • De heer T.H. (Theo) Janssen (73) uit Neerbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  • De heer J.G.I.C.M. (Hans) Halders (73) uit Genhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Van Basten: “Het was een grote eer om deze mensen uit naam van de Koning te mogen eren en waarderen. Vijf bijzondere mensen die op uiteenlopende manieren een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Beekse gemeenschap. Beekenaren om ontzettend trots op te zijn.”

Verdiensten gedecoreerden Gemeente Beek

De heer J.P.A.C. (Hans) Rozestraten (69) uit Spaubeek, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:  

Meneer Rozestraten heeft vanaf 1980 een huisartsenpraktijk aan huis gehad. Patiënten konden op alle momenten van de dag bij hem terecht. Zijn opgedane praktijkervaring heeft hij gebruikt en doorgegeven aan volgende generaties. Van 1992 tot 2020 is meneer Rozestraten als huisartsenopleider verbonden geweest aan de Universiteit Maastricht.

Tussen 1990 en 2020 heeft hij een prominente rol ingenomen wat betreft het verlenen van medische zorg aan asielzoekers. Hierdoor heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de acceptatie van de aanwezigheid van asielzoekers in de regio.

Daarnaast is hij in de periode 1991 tot 2001 beschermheer geweest van zangvereniging Vriendenkoor Spaubeek. Meneer Rozestraten vervult al 35 jaar lang de functie van penningmeester bij Carnavalsvereniging De Nette Kadette uit Heerlen, waar hij tevens lid is van het dagelijks bestuur.

Mevrouw J. (Joke) Ouwerkerk (76) uit Beek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Ouwerkerk is al vanaf 1988 pastoraal bezoeker. Ook is zij meer dan 25 jaar overblijfkracht geweest op Brede School De Bron in Neerbeek. Van 2000 tot 2019 is mevrouw Ouwerkerk als staflid en leider van de Bevers verbonden geweest aan Scouting Sint Martinus Beek. Dankzij haar koesteren veel jeugdleden een fijne herinnering aan de vereniging.

Sinds 2001 is zij lid en bestuurslid bij de EHBO-vereniging. Ondanks haar respectabele leeftijd is zij nog steeds inzetbaar als begeleidend bestuurslid bij herhalings- en reanimatielessen. Mevrouw Ouwerkerk is iemand die nooit iets te veel is en altijd bereid is om iemand te helpen. Zij plaatst niet zichzelf maar anderen op de voorgrond. Ze is zeer sociaal en heeft een groot en warm hart.

Mevrouw J.G.F. (Annemie) Lipsch-Linden (68) uit Neerbeek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Lipsch-Linden is van 1992 tot 2012 lid geweest van fanfare Sint Callistus Neerbeek. Vanaf 2006 is zij lid geweest van de Zonnebloem, afdeling Neerbeek. Vanaf 2016 is mevrouw Lipsch-Linden betrokken bij de sociale ontmoetingsplek Neerbeek om mensen in contact te laten komen met anderen uit hun leefomgeving en vanaf 2017 is zij betrokken bij het project ‘Hoeskamer’. Mevrouw Lipsch-Linden is iemand die met lastige situaties weet om te gaan, zij draagt oplossingen aan, neemt verantwoordelijkheid en heeft oog voor de sociale structuren. Door haar tomeloze inzet en sociale karakter is zij voor velen een rots in de branding.

De heer T.H. (Theo) Janssen (73) uit Neerbeek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Meneer Janssen is al tientallen jaren betrokken bij de wandelvereniging Limburg en de voorlopers daarvan. Zo is hij bestuurslid, secretaris, webmaster en ledenadministrateur. Hij levert een bijdrage aan het organiseren en uitzetten van wandelingen.

Vanaf 2015 is meneer Janssen lid van de ledenraad van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Hij is secretaris en vanaf 2016 ook voorzitter van de Ouderenvereniging Neerbeek. Sinds 2017 is hij controleur van wandelroutes in Zuid-Limburg. Meneer Janssen is een gedreven persoon, nauwkeurig, enthousiast, zeer betrokken en altijd bereid een extra stap te zetten. Leden van diverse verenigingen kunnen op hem terugvallen.

De heer J.G.I.C.M. (Hans) Halders (73) uit Genhout, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Meneer Halders is jarenlang penningmeester geweest bij Tennisvereniging BRZ Beek. Ook is hij competitieleider van de voorjaarscompetitie en vanaf 2019 is hij lid van de parkcommissie. Sinds 2009 is meneer Halders penningmeester van Cuisine Culinair Nederland, afdeling Limburg. Voor Stichting Buurtbus 92 rijdt hij als chauffeur één keer per week een vaste route waar geen regulier openbaar vervoer is. Ook zet hij zich elke maandagochtend in als chauffeur voor Stichting Wensbus Beek. Meneer Halders wordt zeer gewaardeerd om zijn inzet, motivatie en flexibele instelling omdat men te allen tijde een beroep op hem kan doen.