Vertrouwenspersoon verenigingen

De gemeente Beek vindt het belangrijk dat verenigingsleden en vrijwilligers bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen wanneer ze te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Daarom is vertrouwenspersoon, Amanda Klein, beschikbaar voor alle leden en vrijwilligers van de Beekse verenigingen.

Verenigingsvertrouwenspersoon

Enkele verenigingen hebben een eigen vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt vanuit de vereniging. Wanneer u te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen en uw vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon, dan is dat uw eerste aanspreekpunt. Deze kan signaleren of de situatie besproken dient te worden met de vertrouwenspersoon van de gemeente Beek, of direct met een andere organisatie/instantie. Heeft uw vereniging geen vertrouwenscontactpersoon, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de gemeente Beek.

De vertrouwenspersoon namens de gemeente Beek

De vertrouwenspersoon die door de gemeente Beek beschikbaar is gesteld is Amanda Klein. Amanda heeft een jarenlange ervaring zowel op operationeel als op managementniveau bij diverse organisaties. Hierdoor begrijpt zij vanuit verschillende perspectieven tegen welke problemen een medewerker aan kan lopen. Vanuit haar achtergrond heeft zij tevens kijk op juridische aspecten. Haar werkwijze omschrijft zich het beste als betrokken, menselijk, respectvol, verbindend en resultaatgericht.

Waarvoor kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar op twee vlakken, namelijk voor ongewenste omgangsvormen én voor integriteitskwesties. Bij ongewenste omgangsvormen kunt u denken aan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie (bv op basis van afkomst, leeftijd, sekse, geaardheid) of pesten. Onder integriteitskwesties vallen misstanden met een maatschappelijk belang, zoals een gevaar voor de volksgezondheid, een aantasting van het milieu of verspilling van overheidsgeld.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • Opvangen als u een vervelende ervaring heeft opgedaan;
  • Naar uw verhaal luisteren;
  • Informeren en meedenken over mogelijkheden of procedures;
  • Begeleiding, bijvoorbeeld als u vervolgstappen wilt gaan zetten;
  • Nazorg;
  • Preventie.

U bepaalt zelf waar u behoefte aan heeft. Misschien heeft u alleen behoefte aan een luisterend oor, misschien wilt u daarnaast informatie, begeleiding of andere ondersteuning. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles altijd in volledige vertrouwelijkheid gebeurt. Op de website https://www.prettigwerkenlimburg.nl/ staat een filmpje met een duidelijke uitleg over de vertrouwenspersoon. 

Informatie opvragen of een vrijblijvende afspraak maken?

Bent u lid van een Beekse vrijwilligersorganisatie (als lid of vrijwilliger) en wilt u een afspraak maken met de vertrouwenspersoon? Dan kunt u Amanda Klein bereiken per e-mail: info@prettigwerkenlimburg.nl of telefonisch via 06-44474692.

Amanda Klein
Amanda Klein