De uitslagen liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Voor het bekijken van de uitslagen dient u vooraf een afspraak te maken via de knop hieronder en te kiezen voor 'Info verkiezingen'. 

Afspraak maken

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021 Gemeente Beek

Tussentijdse opkomstpercentages

Hier houden wij dagelijks om 12.00 en 17.00 uur de opkomstpercentages van Beek voor u bij. 

Het aantal kiesgerechtigden voor de gemeente Beek is: 13072.

 • 17 maart, 21:00 uur: 81%
 • 17 maart, 17:00 uur: 60,3 %
 • 17 maart, 12:00 uur: 30,3 %
 • 16 maart, 17:00 uur: 20 %
 • 16 maart, 12:00 uur: 16,9 % (aantal briefstemmen per post meegeteld)
 • 15 maart, 17:00 uur: 5,9% (aantal briefstemmen per post nog niet meegeteld)
 • 15 maart, 12:00 uur: 3%

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. U mag meebeslissen over wie er in de Tweede Kamer komt. Meebeslissen is een belangrijk recht. Op deze pagina vertellen wij u welke mogelijkheden u heeft om uw stem uit te brengen.

Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?

Uw stempas en een identiteitsbewijs.

 • De stempas is het officiële document waarmee u kunt stemmen. Bewaar deze goed!
 • Het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Dat betekent dat deze minimaal geldig is tot 18 maart 2016.
 • Een vervangende stempas, een schriftelijke volmacht of een kiezerspas dient uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur aangevraagd te worden.

Stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen is mogelijk:

 • via briefstemmen (voor personen van 70 jaar en ouder)
 • door vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 07.30 uur en 21.00 uur voor personen die tot de coronarisicogroep behoren
 • woensdag 17 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur voor alle overige kiezers
 • via volmacht stemmen

Coronamaatregelen

In de envelop van de stempas/stempluspas zit uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing én een gezondheidscheck. Bewaar deze zorgvuldig. Let op: gaat u stemmen in een stemlokaal, doe dan vooraf de gezondheidscheck!

Vanwege corona zijn maatregelen genomen om de verkiezingen voor de kiezer én stembureauleden zo veilig mogelijk te houden. Denk hierbij aan het verplicht uitvoeren van een gezondheidscheck en het dragen van een mondkapje, 1,5 meter afstand houden, gebruik van kuchschermen, volgen van de aangegeven looproutes, ventileren en desinfecteren van stemmaterialen en -locatie én de toegankelijkheid.

Een met een hesje gekleed stembureaulid wijst u de route en op de in acht te nemen regels.

Briefstemmen

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 ook per brief stemmen. In deze uitleg leest u hoe u dat kunt doen.

Uiterlijk woensdag 3 maart ontvangt u uw stempas.

Met deze stempas kunt u naar het stemlokaal, iemand machtigen, of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw stempas goed.

Let op: heeft u uw stempas op woensdag 3 maart nog niet ontvangen? Neem dan contact op met Team Publiekszaken van de gemeente Beek via 046-4389222.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:

 • het briefstembiljet;
 • een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
 • de retourenvelop;
 • deze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? Neem contact op met Team Publiekszaken van de gemeente Beek via 046-4389222.

Vervangende stempluspas of briefstembiljet

Tot vrijdag 12 maart 17.00 uur kan een vervangende stempluspas aangevraagd worden.

Vraag uw vervangende stempluspas aan met DigiD Afspraak maken

Tot en met woensdag 17 maart kan een vervangend briefstembiljet met verzend- en retourenveloppen en uitleg over briefstemmen worden aangevraagd en afgehaald uitsluitend bij Team Publiekszaken in het gemeentehuis

Afspraak maken

Briefstemmen, stap voor stap

Maak op het briefstembiljet uw keuze.

 • Dit mag met elke kleur.
 • Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
 • Plak de envelop dicht.

Let op: uw stem wordt niet meegeteld als het briefstembiljet niet in deze envelop zit.

Eerder ontving u uw stempas. Pak deze stempas erbij.

 • Zet uw handtekening op de stempas.

Stop in de retourenvelop:

 • de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
 • én de stempas waarop u uw handtekening heeft gezet.

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:

 • doe uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf
 • lever deze in bij een afgiftepunt (zie hieronder).

De afgiftepunten zijn:

Vanaf 10 maart (tussen 09:00 en 17:00 uur):

 • Gemeentehuis: Raadhuisstraat 9 in Beek

Op 15, 16 en 17 maart (tussen 07:30 en 21:00 uur):

 • Gemeentehuis: Raadhuisstraat 9 in Beek
 • ASTA: Markt 6 a in Beek
 • Gemeenschapshuis: Callistusplein 9 in Neerbeek
 • MFC ’t Raodhoes: Musschenberg 101 in Spaubeek
 • Gasterie Genhout Treft: Pastoor Lippertsplein 1 in Genhout

Bij vragen kunt u contact opnemen met het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid via telefoonnummer 0800-1351 (keuzemenu: briefstemmen) of met Team Publiekszaken van de gemeente Beek via 046-4389222.

Kandidatenlijst

Raadpleeg hier de kandidatenlijsten.

Deze kunt u ook vinden onder het kopje 'Formulieren, publicaties en kandidatenlijst'.

Registratie kiezers die tijdelijk in buitenland zijn bij verkiezing Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Kiezers die op de verkiezingsdag in het buitenland zijn maar wel in een Nederlandse gemeente staan ingeschreven, kunnen aanvragen om per brief te stemmen. Dat gaat via de gemeente Den Haag. Het kan zijn dat u in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, maar tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 op het moment van de verkiezing tijdelijk in het buitenland verblijft. Bijvoorbeeld door een vakantie, of een zakenreis. U kunt ervoor kiezen uw stem uit te brengen via een volmacht. De aanvraag loopt dan via uw eigen gemeente.
U kan er ook voor kiezen door middel van briefstemmen uw stem buiten Nederland uit te brengen. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een M3-formulier op de website. 

De gemeente Den Haag informeert vervolgens per e-mail uw woongemeente over deze aanvraag. Het is de taak van de gemeente om te zorgen dat u als kiezer geen stempas meer krijgt, of dat deze ongeldig wordt gemaakt.

Wanneer u in de gemeente Beek woont, maar ten tijde van de verkiezingen in het buitenland verblijft en per brief wil stemmen, verwijzen we u naar de website van de gemeente Den Haag.

Stemlocaties 17 maart

Om spreiding van kiezers te garanderen wordt u verzocht om uw stem uit te brengen in het stemlokaal dat op uw stempas vermeld staat.

 • Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
 • De Haamen, De Haamen 1, Beek
 • Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek
 • Asta, Markt 6 a, Beek
 • L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22, Beek
 • Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek
 • Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek
 • Willem Tell, Geverikerstraat 22, Geverik
 • Gasterie Genhout Treft, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
 • MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek
 • Bejaardensociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek
 • Schutterslokaal , Schoolstraat 3 a, Spaubeek
 • Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek (alleen voor bewoners)

Stemlocaties gewijzigd

Gemeente Beek heeft een aantal stemlocaties vervangen om te voorkomen dat kiezers en stembureauleden onnodig met andere personen dan kiezers in aanraking komen:

 • De Dagbeeker: vervangen door De Haamen, De Haamen 1, Beek
 • Woon-/Zorgcentrum: vervangen door Asta, Markt 6 a, Beek
 • School De Bron: vervangen door De Haamen, De Haamen 1, Beek
 • Bewoners van Woon-/Zorgcentrum Om de Toren kunnen wel hun stem in het woon-/zorgcentrum (bijzonder stembureau) uitbrengen.

Stemopneming

De stemopneming (het tellen van de stemmen) vindt plaats op 17 maart ná 21.00 uur in de aangegeven stemlokalen waar de stemmen zijn uitgebracht. De voorlopige uitslagen van deze stemopnemingen worden vanaf 21.00 uur, na stemopneming, in het betreffende stemlokaal bekend gemaakt.

Uitzonderingen hierop zijn de stemopnemingen van de ontvangen briefstemmen, de ontvangen stembiljetten van het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart én de op 17 maart in het bijzondere stembureau met beperkte toegang (Woon-/Zorgcentrum) ontvangen stembiljetten.

De vooropening van briefstemmen vindt plaats op 15, 16 en 17 maart vanaf 09.00 uur c.q. de stemopneming van briefstemmen en vervroegd stemmen vindt plaats op 17 maart vanaf 09.00 uur in de openbare ruimten van het gemeentehuis. De voorlopige uitslagen van deze stemopnemingen worden vanaf 21.00 uur in één van de openbare ruimten in het gemeentehuis bekend gemaakt.

Stempas - Kiezerspas

Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

Vraag uw stempas, kiezerspas of volmacht aan met DigiD Afspraak maken

Hoe werkt het?

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing: 

 • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie. 
 • Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap. 
 • Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen: in elke Nederlandse gemeente. 

Schriftelijk aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag.
 • Stuur uw stempas mee met de aanvraag.

Persoonlijk aanvragen

U kunt een nieuwe stempas of uw kiezerspas tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur aanvragen bij de gemeente. Neem het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw stempas

Verkiezingscampagne politieke partijen

In de gemeente Beek zijn tien verkiezingsframes met voorbedrukte zeilen geplaatst op zes verschillende locaties.

Locaties plaatsing verkiezingsframes Gemeente Beek

 • Beek:
  • rechts aan voorzijde ingang Sint Martinuskerk tegen muur (Burg. Janssenstraat)
  • grasperk hoek Onze Lieve Vrouweplein / Veldekelaan
 • Neerbeek:
  • links naast kerk achter fietsenrek (Kerklaan / Aldenhofstraat)
  • grasperk tegenover ingang Brede School (Beijensweide)
 • Spaubeek:
  • op marktplein achter banken tegen muurtje aan (Bongerd)
 • Genhout:
  • rechts naast kerk op grasveld tegen straatzijde (Hubertusstraat)
 • Geverik:
  • op groenperk vóór Kapelstraat 10
 • Kelmond:
  • op T-splitsing tegen heg (Kelmonderstraat / Kelmonderhofweg / Eerdshaag)

Vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 07.30 uur en 21.00 uur is het mogelijk voor kiezers (voornamelijk uit coronarisicogroep) om vervroegd hun stem uit te brengen om zo de kiezersstroom nog meer te spreiden. Binnen de gemeente Beek is vervroegd stemmen mogelijk op de volgende stemlocaties:

 • Asta: Markt 6 a, Beek
 • Gemeenschapshuis: Callistusplein 9, Neerbeek
 • MFC ’t Roadhoes: Musschenberg 101, Spaubeek
 • Gasterie Genhout Treft: Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

Volmacht

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Vraag uw stempas, kiezerspas of volmacht aan met DigiD Afspraak maken

U kunt een schriftelijke volmacht tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur aanvragen bij de gemeente.

Iemand machtigen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

 • Voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wat moet ik doen?

 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen

 • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wat heb ik nodig?

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Elektronische aanvraag volmacht

Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als de volmachtnemer en volmachtnemer i.v.m. corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er voor de komende Tweede Kamerverkiezing ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier, waarbij de volmachtgever en de (beoogd) gemachtigde elk een eigen formulier invullen. De volmachtgever vult model G-1 in: een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht. De beoogd gemachtigde vult model G-2 in: de verklaring dat hij ermee instemt om namens de volmachtgever als gemachtigde op te treden. De beoogd gemachtigde stuurt het ingevulde en ondertekende formulier G-2 langs elektronische weg naar de volmachtgever, die daarna zijn aanvraag (die uit beide formulieren bestaat: G-1 en G-2) langs elektronische weg verstuurt aan de burgemeester van de gemeente waar hij in de BRP staat ingeschreven. De formulieren kunt u vinden onder het kopje 'Formulieren en publicaties'