Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. U mag meebeslissen over wie er in de Tweede Kamer komt. Meebeslissen is een belangrijk recht. In deze brief vertellen wij u welke mogelijkheden u heeft om uw stem uit te brengen.

Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?

Uw stempas en een identiteitsbewijs.

 • De stempas is het officiële document waarmee u kunt stemmen. Bewaar deze goed!
 • Het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Dat betekent dat deze minimaal geldig is tot 18 maart 2016.
 • Een vervangende stempas, een schriftelijke volmacht of een kiezerspas dient uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur aangevraagd te worden.

Stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen is mogelijk:

 • via briefstemmen (voor personen ouder dan 70 jaar)
 • door vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 07.30 uur en 21.00 uur voor personen die tot de coronarisicogroep behoren
 • woensdag 17 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur voor alle overige kiezers
 • via volmacht stemmen

Coronamaatregelen

In de envelop van de stempas/stempluspas zit uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing én een gezondheidscheck. Bewaar deze zorgvuldig. Let op: gaat u stemmen in een stemlokaal, doe dan vooraf de gezondheidscheck!

Vanwege corona zijn maatregelen genomen om de verkiezingen voor de kiezer én stembureauleden zo veilig mogelijk te houden. Denk hierbij aan het verplicht uitvoeren van een gezondheidscheck en het dragen van een mondkapje, 1,5 meter afstand houden, gebruik van kuchschermen, volgen van de aangegeven looproutes, ventileren en desinfecteren van stemmaterialen en -locatie én de toegankelijkheid.

Een met een hesje gekleed stembureaulid wijst u de route en op de in acht te nemen regels.

Briefstemmen

Kiezers van 70 jaar en ouder worden gevraagd om per brief te stemmen en de briefstem per post naar de gemeente te sturen (voorkeur). De gemeente dient van de kiezer de stukken van het briefstemmen uiterlijk 17 maart 2021 om 21.00 uur per post te hebben ontvangen. Ook kan de briefstem worden afgegeven bij één van de afgiftepunten in de gemeente. Deze afgiftepunten zijn:

Vanaf 10 maart:

Gemeentehuis (tijdens openingstijden)      Raadhuisstraat 9 in Beek

Op 15, 16 en 17 maart:

 • Asta: Markt 6 a, Beek
 • Gemeenschapshuis: Callistusplein 9, Neerbeek
 • MFC ’t Roadhoes: Musschenberg 101, Spaubeek
 • Gasterie Genhout Treft: Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

Vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 07.30 uur en 21.00 uur is het mogelijk voor kiezers (voornamelijk uit coronarisicogroep) om vervroegd hun stem uit te brengen om zo de kiezersstroom nog meer te spreiden. Binnen de gemeente Beek is vervroegd stemmen mogelijk op de volgende stemlocaties:

 • Asta: Markt 6 a, Beek
 • Gemeenschapshuis: Callistusplein 9, Neerbeek
 • MFC ’t Roadhoes: Musschenberg 101, Spaubeek
 • Gasterie Genhout Treft: Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

Stemmen op woensdag 17 maart

Gemeente Beek heeft een aantal stemlocaties vervangen om te voorkomen dat kiezers en stembureauleden onnodig met andere personen dan kiezers in aanraking komen:

 • De Dagbeeker: vervangen door De Haamen, De Haamen 1, Beek
 • Woon-/Zorgcentrum: vervangen door Asta, Markt 6 a, Beek
 • School De Bron: vervangen door De Haamen, De Haamen 1, Beek
 • Bewoners van Woon-/Zorgcentrum Om de Toren kunnen wel hun stem in het woon-/zorgcentrum (bijzonder stembureau) uitbrengen.

Stemlocaties

Om spreiding van kiezers te garanderen wordt u verzocht om uw stem uit te brengen in het stemlokaal dat op uw stempas vermeld staat.

 • Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
 • De Haamen, De Haamen 1, Beek
 • Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek
 • Asta, Markt 6 a, Beek
 • L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22, Beek
 • Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek
 • Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek
 • Willem Tell, Geverikerstraat 22, Geverik
 • Gasterie Genhout Treft, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
 • MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek

Bejaardensociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek

Schutterslokaal , Schoolstraat 3 a, Spaubeek

Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek (alleen voor bewoners)

Volmacht

Bent u zelf verhinderd, vraag dan iemand anders, die ook voor deze verkiezing kiesgerechtigd is, om voor u te stemmen door het afgeven van een onderhandse of schriftelijke volmacht. Voor kiezers die een volmacht verleend krijgen van een andere kiezer is het mogelijk om maximaal 3 machtigingen aan te nemen. Ook is het mogelijk om een schriftelijke volmacht langs elektronische weg (online/digitaal) aan te vragen.

U kunt ook een kiezerspas aanvragen om zelf te stemmen in een andere gemeente binnen Nederland.

Registratie kiezers die tijdelijk in buitenland zijn bij verkiezing Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Kiezers die op de verkiezingsdag in het buitenland zijn maar wel in een Nederlandse gemeente staan ingeschreven, kunnen aanvragen om per brief te stemmen. Dat gaat via de gemeente Den Haag. Het kan zijn dat u in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, maar tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 op het moment van de verkiezing tijdelijk in het buitenland verblijft. Bijvoorbeeld door een vakantie, of een zakenreis. U kunt ervoor kiezen uw stem uit te brengen via een volmacht. De aanvraag loopt dan via uw eigen gemeente.
U kan er ook voor kiezen door middel van briefstemmen uw stem buiten Nederland uit te brengen. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een M3-formulier op de website. 

De gemeente Den Haag informeert vervolgens per e-mail uw woongemeente over deze aanvraag. Het is de taak van de gemeente om te zorgen dat u als kiezer geen stempas meer krijgt, of dat deze ongeldig wordt gemaakt.

Wanneer u in de gemeente Beek woont, maar ten tijde van de verkiezingen in het buitenland verblijft en per brief wil stemmen, verwijzen we u naar de website van de gemeente Den Haag.

Verkiezingscampagne politieke partijen

In de gemeente Beek worden 10 verkiezingsframes met voorbedrukte zeilen geplaatst. Elk verkiezingsframe biedt plaats aan 14 politieke partijen.

Iedere politieke partij mag 1 Pdf-bestand aanleveren welk dient te voldoen aan de volgende eisen:

 • afgewerkt formaat: 50 cm breed x 75 cm hoog
 • resolutie: minimaal 100 dpi op ware grootte

Het bestand dient uiterlijk 5 februari 2021 per e-mail aangeleverd te worden bij ijsbrand@qs.nl  t.a.v. dhr. IJsbrand de Zeeuw van QS Graphics, waarin vermeld Tweede Kamerverkiezing gemeente Beek.

De verwachting is dat de nieuwe verkiezingsframes in week 7 binnen de gemeente Beek geplaatst worden op 6 verschillende plaatsen.

Locaties plaatsing verkiezingsframes Gemeente Beek

 • Beek:
  • rechts aan voorzijde ingang Sint Martinuskerk tegen muur (Burg. Janssenstraat)
  • grasperk hoek Onze Lieve Vrouweplein / Veldekelaan
 • Neerbeek:
  • links naast kerk achter fietsenrek (Kerklaan / Aldenhofstraat)
  • grasperk tegenover ingang Brede School (Beijensweide)
 • Spaubeek:
  • op marktplein achter banken tegen muurtje aan (Bongerd)
 • Genhout:
  • rechts naast kerk op grasveld tegen straatzijde (Hubertusstraat)
 • Geverik:
  • op groenperk vóór Kapelstraat 10
 • Kelmond:
  • op T-splitsing tegen heg (Kelmonderstraat / Kelmonderhofweg / Eerdshaag)

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in en toont dit formulier (onder het kopje "Te downloaden documenten") met zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar van de woongemeente. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

Voor het overleggen van een ondersteuningsverklaring dient u een afspraak te plannen via https://internetafspraken.gemeentebeek.nl/Internet_Afspraken en kies voor ‘Info verkiezingen’.