Bekijk de definitieve uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen

Terinzagelegging processen-verbaal Tweede Kamerverkiezing 2023

Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld processen-verbaal van de gemeente Beek in te zien van de Tweede Kamerverkiezingen 2023. Hiervoor dient u een afspraak te maken via onze website(externe link)  (kies Info verkiezingen).

Liveblog 22 november 2023

23.45 uur

De voorlopige uitslag op partij niveau is bekend. Dank aan iedereen die vandaag gestemd heeft. Morgen, op 23 november 2023, publiceren we de definitieve uitslagen op partij- en persoonsniveau. 

Bekijk de voorlopige uitslag

20.00 uur

Het begint nu spannend te worden. Met nog één uur op de klok zijn de Tweede Kamerverkiezingen bijna afgelopen. Vergeet niet uw stempas en legitimatiebewijs mee te nemen naar de stembus. Veel succes gewenst! 

17.30 uur

We hebben een nieuwe tussenstand! In totaal zijn er tot nu toe 7.194 stemmen in de gemeente Beek uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van ruim 55 procent van alle Beekse stemgerechtigden.

17.06 uur

Wist u dat er dit jaar 130 jongeren voor het eerst mogen stemmen?! Om deze jongeren een handje te helpen, heeft YoungVoice een handige stemwijzer(externe link). Heel veel succes allemaal! 

16.45 uur

Bent u nog van plan om uw stem uit te brengen? Dat kan nog tot 18.00 uur bij Makado Beek. Bij de andere stemlocaties kunt u nog tot 21.00 uur terecht. Bent u er nog niet uit naar wie uw stem gaat? Vul dan de stemwijzer (externe link)in.

15.22 uur

Even een opfrisser! Wat gebeurt er eigenlijk met uw stem?

14.26 uur

Mag jij dit jaar voor het eerst jouw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Maar heb je nog geen idee op wie je gaat stemmen? Vul dan hier(externe link) de stemhulp in van Youngvoice en ontdek waar jij voor staat door de stellingen te beantwoorden. Zo kom je erachter met welke politieke partijen je het beste matcht.

13.24 uur

Wist u dat er vandaag 130 mensen (ambtenaren en vrijwilligers) betrokken zijn bij de organisatie en bezetting van stembureaus?

12.16 uur

In totaal hebben inmiddels 3.375 stemgerechtigden in de gemeente Beek bij een van de 13 stembureaus een stem uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 26 procent. Rond de klok van 17.30 uur delen we in dit liveblog opnieuw een opkomstpercentage. 

Ondertussen maakt burgemeester Christine van Basten-Boddin een rondje langs de stembureaus.

11.00 uur

Kunt u vandaag toch niet komen stemmen, doordat u bijvoorbeeld ziek bent? Machtig dan iemand anders door de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De gemachtigde moet ook het eigen identiteitsbewijs laten zien op het stembureau.

Klik hier(externe link) voor meer informatie over stemmen via een volmacht.

10.25 uur

De stembureaus zijn geopend! Vandaag mag u op een van de 25 partijen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft haar stem uitgebracht en nodigt u uit om dit ook te doen. Uw stem telt!

Weet u nog niet welke partij uw stem verdient? Vul dan de stemwijzer (externe link)in en test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Overzicht definitieve kandidatenlijst

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 kunt u op 1014 kandidaten uw stem uitbrengen. Door onderstaand document te downloaden, kunt u alle kandidaten inzien.

Verkiezingscampagne politieke partijen

De gemeente Beek biedt de aan de Tweede Kamerverkiezing deelnemende politieke partijen de gelegenheid hun “verkiezingsposter” te presenteren.

De verkiezingsframes met de “verkiezingsposters” zijn in week 43 op de daarvoor aangewezen plaatsen in de gemeente Beek geplaatst.

Bekijk de locaties in het overzicht hieronder.

Bekendmaking Centrale Stemopneming Tweede Kamer verkiezingen

De burgemeester van Beek maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 november 2023 gebruik zal worden gemaakt van Centrale Stemopneming.

Het college heeft besloten in te stemmen met het op grond van artikel N van de Kieswet toepassen van centrale stemopneming bij de Tweede Kamerverkiezing 2023 in de gemeente Beek, en voor deze verkiezingen het gemeentehuis te Beek op 23 november 2023 aan te wijzen als locatie voor centrale stemopneming.

Veelgestelde vragen

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 22 november 2023;
 • Op 9 oktober 2023 in de gemeente Beek bent ingeschreven;
 • Nederlander bent;
 • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Als u mag stemmen, dan krijgt u uiterlijk 8 november 2023 uw stempassen thuisgestuurd.

Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?

Uw stempas en een identiteitsbewijs.

 • De stempas is het officiële document waarmee u kunt stemmen.
 • Het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag dat u gaat stemmen. Dat betekent dat deze minimaal geldig is tot 23 november 2018.
 • Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Een vervangende stempas  kunt u uiterlijk vrijdag 17 november schriftelijk of dinsdag 21 november tot 12.00 uur mondeling aanvragen. Een schriftelijke volmacht kunt u uiterlijk vrijdag 17 november tot 17.00 uur aanvragen.

Waar kan ik stemmen op 22 november?

Op 22 november kunt u in Beek uw stem uitbrengen op de volgende stemlocaties:

 • Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek

 • De Dagbeeker, Hoolstraat 30, Beek

 • Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek

 • ASTA, Markt 6a, Beek

 • L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22, Beek

 • Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek

 • Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek

 • Willem Tell, Geverikerstraat 22, Geverik

 • Gasterie Genhout Treft, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

 • BMV Spaubeek, Musschenberg 26, Spaubeek

 • Bejaardensociëteit, Kerkstraat 34a, Spaubeek

 • De Haamen, De Haamen 1, Beek

 • Winkelcentrum Makado, Wethouder Sangersstraat 100-103, Beek

Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de stemlocaties vragen wij u om uw stem uit te brengen in het stemlokaal dat op uw stempas staat. De stemlokalen zijn geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Bij winkelcentrum Makado kunt u tussen 9.00 uur en 18.00 uur stemmen. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor kiezers met een beperking.

Wat moet ik doen als mijn stempas kwijt/beschadigd/niet ontvangen is?

Uw stempas wordt uiterlijk op 8 november per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De stempas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Heeft u op donderdag 9 november nog geen stempas ontvangen, bent u deze kwijt of is de stempas beschadigd? U kunt uiterlijk tot 17 november 2023 online of schriftelijk en tot en met 21 november 2023 tot 12.00 uur mondeling bij Team Publiekszaken van de Gemeente Beek een nieuwe stempas aanvragen. Daarna kan er geen vervangende stempas meer aangevraagd worden.

Kan ik in een andere gemeente stemmen? (aanvragen Kiezerspas)

Ja, dat kan, maar u dient dan wel tijdig een Kiezerspas aan te vragen!

U kunt op verschillende manieren een kiezerspas aanvragen:

 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij Gemeente Beek. 

Digitale aanvraag

óf

 • Maak via beek.mijnafspraakmaken.nl(externe link) of telefonisch een afspraak in het gemeentehuis in Beek. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 vóór 12:00 uur plaats te vinden. Neem het volledig ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (onderaan deze pagina) en identiteitsbewijs mee.

óf

 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (onderaan deze pagina) met kopieën van de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar:

Gemeente Beek, 
Raadhuisstraat 9,
6191 KA te Beek.

Let op! Dit kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 2023 tot 17:00 uur.

Wat zijn de openingstijden van de stemlokalen?

De stemlokalen zijn geopend tussen 07.30 en 21.00 uur.  Bij winkelcentrum Makado kunt u tussen 9.00 uur en 18.00 uur stemmen.

Hoe vraag ik een volmacht aan?

U kunt op verschillende manieren een volmachtbewijs aanvragen:

 • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beek. 

Digitale aanvraag

 • Maak online een afspraak via beek.mijnafspraakmaken.nl(externe link) of telefonisch via 046 – 43 89 222 in het gemeentehuis in Beek. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, uw identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie onderstaand document) met kopieën van de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar:

Gemeente Beek,
Raadhuisstraat 9,
6191 KA te Beek.

Let op! Dit kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 2023 tot 17:00 uur.

Wanneer worden de stemmen geteld?

De stemopneming, het tellen van de stemmen op partijniveau, vindt plaats op 22 november ná 21.00 uur in de aangegeven stemlokalen waar de stemmen zijn uitgebracht. Uitzondering zijn de ontvangen stembiljetten die in het winkelcentrum Makado zijn uitgebracht. Deze stemmen worden op 22 november vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis geteld.

De voorlopige uitslagen van deze stemopnemingen worden op 22 november na het tellen vanaf 21.00 uur in het betreffende stemlokaal en via de media bekend gemaakt. De centrale stemopneming op kandidaat- én partijniveau vindt op donderdag 23 november plaats in het gemeentehuis van Beek. De voorlopige uitslagen van de verkiezingen worden op donderdag 23 november in de raadszaal van het gemeentehuis en via de media bekend gemaakt.