Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. Door te stemmen bepaalde u mee wie de komende vier jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten

Verkiezingsuitslagen Waterschap Limburg

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
  • op 30 januari 2023 in de provincie Limburg bent ingeschreven;
  • Nederlander bent, en
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
  • op 30 januari 2023 in de provincie Limburg bent ingeschreven, en
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Als u mag stemmen, dan krijgt u uiterlijk 1 maart 2023 uw stempassen thuisgestuurd.
Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan ontvangt u één stempas, omdat u alleen voor de Waterschapsverkiezingen stemrecht heeft.

Wat heb ik nodig om te kunnen gaan stemmen?

Om te kunnen stemmen, heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig. Deze documenten dient u mee te nemen naar het stembureau.

Stempas

Uw stempas is per post bij u thuisbezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, dan krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Een voor de provinciale Statenverkiezing en een voor de Waterschapsverkiezing.

Mag u alleen voor de waterschapsverkiezingen stemmen? Dan ontvangt u één stempas.
Meer hierover leest u bij: Wie mag er stemmen?

Heeft u op donderdag 2 maart nog geen stempas ontvangen? U kunt tot uiterlijk 10 maart 2023 schriftelijk en tot 14 maart 2023 tot 12.00 uur mondeling aan de receptie van het gemeentehuis in Beek een nieuwe stempas aanvragen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Lees meer over het aanvragen van een vervangende stempas.

Geldig identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) mag op 15 maart 2023 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet dus 16 maart 2018 of een latere datum staan.

Staat er op uw identiteitsbewijs een oudere datum? Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. 

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten en het overzicht van de stembureaus in Beek worden uiterlijk zaterdag 12 maart 2023 per post bij u thuisbezorgd. De kandidatenlijsten hangen op 15 maart 2023 ook op in de stembureaus. U kunt ze ook downloaden onderaan deze pagina.

Provinciale Staten

Uitgebreide informatie vanuit de Provincie is te vinden op www.ikkieslimburg.nl(externe link). Naast de kandidatenlijst en een overzicht van de deelnemende partijen, is hier ook de stemwijzer te vinden.

Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op de website van Provincie Limburg(externe link). Ook attenderen wij u graag op de website van de Kiesraad, met veel informatie over de verkiezingen voor Provinciale Staten(externe link).

Waterschap Limburg

Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vindt u op de website van Waterschap Limburg(externe link). Ook attenderen wij u graag op de website van de Kiesraad, met veel informatie over de verkiezingen voor de waterschappen(externe link).

Overzicht stembureaus

1

Gemeentehuis

Raadhuisstraat 9

Beek

2

De Dagbeeker

Hoolstraat 30

Beek

3

Duivenlokaal

Gerbergastraat 2

Beek

4

ASTA

Markt 6 a

Beek

5

L'Union

Doctor Schaepmanlaan 22

Beek

6

Muziekschool

Doctor Stassenstraat 88

Beek

7

Gemeenschapshuis

Callistusplein 9

Neerbeek

8

Willem Tell

Geverikerstraat 22

Geverik

9

Gasterie Genhout Treft

Pastoor Lippertsplein 1

Genhout

10

'BMV Spaubeek

Musschenberg 26

Spaubeek

11

Bejaarden Sociëteit

Kerkstraat 34 a

Spaubeek

12

De Haamen

De Haamen 1

Beek

13

BMV Spaubeek

Musschenberg 26

Spaubeek

14

Woon-/Zorgcentrum

Om de Toren 1

Beek

Stemmen, hoe werkt dat?

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen voor Provinciale Staten én voor Waterschap Limburg.  U krijgt dus ook twee stempassen toegestuurd. 

Let op! Niet iedereen mag stemmen voor Provinciale Staten en het waterschap. Meer hierover leest u bij 'Wie mag er stemmen?'. 

Naar het stembureau

Neem uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs op woensdag 15 maart mee naar het stembureau. De stempassen levert u in bij het stembureaulid en u laat ook uw identiteitsbewijs zien. U krijgt dan twee stembiljetten, een voor Provinciale Staten en een voor het waterschap. Op het stembiljet staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing en alle kandidaten op wie u kunt stemmen.

In het stemhokje

De stembiljetten neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U mag maar één rondje inkleuren per stembiljet en u mag er niets bijschrijven. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen. Vouw het stembiljet daarna zo op dat niemand uw keuze kan zien.

De stembus

Er zijn aparte stembussen, een voor Provinciale Staten en een voor het waterschap. U stopt het gevouwen stembiljet in de bijbehorende stembus. U heeft dan uw stem uitgebracht.