Wat is het?

Als u verhuist naar of binnen Beek moet u dat melden bij de gemeente. U kunt uw verhuizing online doorgeven met DigiD. U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de Publieksbalie van het gemeentehuis. Een afspraak maken is vereist. Geef uw melding uiterlijk vijf dagen na de verhuizing door. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

DigiD linkGeef uw verhuizing online door met DigiD 

Geef uw verhuizing online door met eHerkenning

Afspraak maken

  • Verhuist u naar Beek vanuit het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar Nederland.
  • Verhuist u naar het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar buitenland.
  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.

Hoe werkt het?

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft zelf de verhuizing door bij de gemeente. Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen voor elkaar de verhuizing doorgeven als ze op hetzelfde adres wonen, dit geldt ook voor echtgenoten en geregistreerd partners die op hetzelfde adres wonen. Daarnaast mag een voogd of een gemachtigde een verhuizing doorgeven.

Inwonen/samenwonen

Indien u gaat inwonen bij iemand of gaat samenwonen (ongehuwd), heeft u toestemming van de medebewoner nodig. De medebewoner dient het formulier Verklaring medebewoner in te vullen. Bij samenwonen moeten beide partners apart een formulier invullen.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

  • uw DigiD
  • bij inwoning of samenwonen het formulier Verklaring medebewoner en een kopie legitimatiebewijs van deze medebewoner

Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bij inwoning of samenwonen het formulier Verklaring medebewoner en een kopie legitimatiebewijs van deze medebewoner (indien de medebewoner bij de verhuisaangifte aanwezig is, kan dit formulier aan de balie worden ingevuld).

Hoe lang duurt het?

De aanpassing wordt verwerkt nadat u verhuisd bent. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?