Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises.

Zij zijn er voor uw veiligheid. Die veiligheid beschermen ze door risico’s in kaart te brengen en zich aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen ze echter niet alleen. Door samen te werken met partners, kunnen ze tijdens en na een ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden. Zo houden ze Zuid-Limburg veilig.

De veiligheidsregio als organisatie

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen VRZL werken de 16 gemeenten, Brandweer, Politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk op te kunnen treden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer van VRZL en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de organisatie. 

Meer informatie over de veiligheidsregio

Voor meer informatie over de veiligheidsregio gaat u naar de website.