Via de website van IGOM vindt u een overzicht van de openstaande vacatures bij de gemeente Beek.

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening.

Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé.

Aan de slag in Beek

Geen (passende) vacatures bij de gemeente Beek? Neem een kijkje op www.igom.nl voor de vacatures van 35 aangesloten (semi-)overheidsorganisaties in Zuid-Limburg.

Jaarverslag integriteit 2020

Ambtseed afleggen

Een nieuwe medewerker legt bij aanvang van zijn of haar dienstverband de ambtseed af. De eed of belofte wordt ten overstaan van de burgemeester mondeling afgelegd. Voor externen of medewerkers die niet in vaste dienst zijn van Gemeente Beek wordt er een integriteitsverklaring ondertekend.

Aantal medewerkers dat de ambtseed of de integriteitsverklaring heeft afgelegd

Aantal afgelegde ambtseden: 10.

Aantal afgelegde integriteitsverklaringen: 13.

Bewustwording

Om bewustwording op het gebied van integriteit te bevorderen onder de werknemers, heeft training op dit gebied een permanente plek in het Integriteits- en opleidingsbeleid

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Het dienstverband met een nieuwe werknemer wordt aangegaan onder de voorwaarde van het overleggen van een geldige VOG. Bij zittende werknemers wordt 1x per 5 jaar een actuele VOG opgevraagd.

Kwesties besproken met de vertrouwenspersoon

(Dit zijn individuele gesprekken tussen vertrouwenspersoon en melder)

In 2020 hebben in totaal drie gesprekken plaatsgevonden. Hiervan gingen twee gesprekken over integriteit en een over ongewenste omgangsvormen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er om adviesvragen te beantwoorden rondom integriteitskwesties of kwesties rondom ongewenste omgangsvormen GIMD Vertrouwenspersoon Gemeente Beek: Irene Vestjens, telefoonnummer: 06-28024968

Onderwerpen van de gesprekken met de vertrouwenspersoon in 2020

 • Ervaring beledigende communicatie vanuit collega’s
 • Melding veiligheidsincident
 • Vermoeden van belangenverstrengeling

Aantal meldingen

Aantal meldingen volgens regeling ‘melding vermoeden misstand = 0 meldingen

Aantal integriteitsschendingen zonder melding = 0 meldingen

Wist u dat….?

De gemeente ook diverse richtlijnen heeft ten aanzien van:

 • Ambtelijke gedragscode
 • Nevenwerkzaamheden
 • Financiële belangen en bezit van effecten
 • Het aannemen van geschenken
 • Overleg met externen
 • Maatregelen en gedragscodes gericht op informatiebescherming
 • Werving en selectie
 • Inkoop en aanbesteding