Wat is het?

Gaat u trouwen? Van harte gefeliciteerd! U kunt uw voorgenomen huwelijk direct online doorgeven of u kunt een afspraak maken met team Publiekszaken. Doe dit minimaal 14 dagen voor de huwelijksdatum.

Meld uw huwelijk online met DigiD Afspraak maken

Locaties

In de gemeente Beek kunt u op elke gewenste locatie trouwen. Wilt u op een andere locatie dan het gemeentehuis trouwen? Dan moet de gewenste trouwlocatie aan een aantal voorwaarden voldoen (te downloaden onderaan deze pagina). Een schriftelijk verzoek voor trouwen op een externe locatie kunt u uploaden bij de digitale melding van een huwelijk of partnerschapsregistratie. U bent zelf verantwoordelijk voor de reservering en betaling van de externe trouwlocatie. Het formulier hiervoor kunt u downloaden onderaan deze pagina. 

Natuurlijk bent u ook welkom in de authentieke en romantische trouwzaal van het gemeentehuis. Houd er rekening mee dat er volgens de RIVM richtlijnen (1,5 meter afstand) maximaal 18 personen in de trouwzaal aanwezig mogen zijn. Dit aantal is inclusief bruidspaar, trouwambtenaar, fotograaf én kinderen.

Tijden

In het gemeentehuis van Beek is een ceremonie mogelijk van maandag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur. Op een externe locatie is een ceremonie 7 dagen per week en 24 uur per dag mogelijk, onder de vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

Tarieven

De gemeentelijke leges voor het trouwen op een externe locatie op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur zijn gelijk aan die van het trouwen in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur (kantooruren).

Alleen op een externe locatie is het dus mogelijk 24 uur per dag te trouwen, waarbij de leges (afhankelijk van het tijdstip) kunnen afwijken van de gebruikelijk in rekening te brengen leges.

Het is tevens mogelijk om kosteloos te trouwen. Dit kan op maandag en woensdag om 10.00 uur in het gemeentehuis van Beek onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden t.w.

 • alléén de getuigen mogen bij dit huwelijk aanwezig zijn.
 • Kosteloos trouwen is alleen mogelijk als minimaal één persoon van het bruidspaar geboren is of woont / gewoond heeft in de gemeente Beek of voormalige gemeente Spaubeek.

Trouwambtenaren

De gemeente Beek beschikt over vier trouwambtenaren, ook wel BABS-en (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) genoemd. Deze personen zijn ervaren in het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Onderling vindt een evenredige verdeling plaats, maar indien u een voorkeur heeft voor een BABS kunt u dat kenbaar maken. Indien mogelijk wordt uw voorkeur ingewilligd. Ook is het mogelijk om door een (B)ABS van een andere gemeente of door iemand die geen BABS is in een andere gemeente getrouwd te worden onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Samenleving / Team Publiekszaken / Burgerlijke Stand via telefoon 046 – 43 89 222 of mail naar info@gemeentebeek.nl.

Verwijzingen

Zie voor meer informatie de website van rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend totdat één of beide partners de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Wat moet ik doen?

U doet (bij voorkeur) de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Als u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft, dan hoeft u bij melding van huwelijk alleen een geldig legitimatiebewijs van u beiden mee te brengen.
 • U dient samen te komen om de melding te doen.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u melding doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner indien u in het buitenland geboren bent.
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw melding.

N.B. de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

U kunt bij melding van huwelijk ook een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen aanleveren of uploaden, waarop alle voornamen staan vermeld. Eventueel mag dit ook later, echter uiterlijk één week voorafgaande aan het huwelijk.

Aanvullende informatie

Automatisch gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Huwelijkse voorwaarden

U kunt ook onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Dit dient u voorafgaand aan het huwelijk bij een notaris te regelen. Indien u niets regelt bent u automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Hierbij zijn geen getuigen aanwezig en gelden verder dezelfde voorwaarden als bij een huwelijk.