Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

Locaties

In de gemeente Beek kunt u op elke gewenste locatie trouwen. Wilt u op een andere locatie dan het gemeentehuis trouwen? Dan moet de gewenste trouwlocatie aan een aantal voorwaarden voldoen (te downloaden onderaan deze pagina). Een schriftelijk verzoek voor trouwen op een externe locatie kunt u uploaden bij de digitale melding van een huwelijk of partnerschapsregistratie. U bent zelf verantwoordelijk voor de reservering en betaling van de externe trouwlocatie. Het formulier hiervoor kunt u downloaden onderaan deze pagina. 

Tijden

In het gemeentehuis van Beek is een ceremonie mogelijk van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op een externe locatie is een ceremonie 7 dagen per week en 24 uur per dag mogelijk, onder de vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

Tarieven

De gemeentelijke leges voor het trouwen op een externe locatie op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 17.00 uur zijn gelijk aan die van het trouwen in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 tot 17.00 uur (kantooruren).

Alleen op een externe locatie is het dus mogelijk 24 uur per dag te trouwen, waarbij de leges (afhankelijk van het tijdstip) kunnen afwijken van de gebruikelijk in rekening te brengen leges.

Het is tevens mogelijk om kosteloos te trouwen. Dit kan op maandag en woensdag om 10.00 uur in het gemeentehuis van Beek onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden t.w.

 • alléén de getuigen mogen bij dit huwelijk aanwezig zijn.
 • Kosteloos trouwen is alleen mogelijk als minimaal één persoon van het bruidspaar geboren is of woont / gewoond heeft in de gemeente Beek of voormalige gemeente Spaubeek.

Trouwambtenaren

De Gemeente Beek beschikt over vijf trouwambtenaren, ook wel BABS-en (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) genoemd. Deze personen zijn ervaren in het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Onderling vindt een evenredige verdeling plaats, maar indien u een voorkeur heeft voor een BABS kunt u dat kenbaar maken. Indien mogelijk wordt uw voorkeur ingewilligd. Ook is het mogelijk om door een (B)ABS van een andere gemeente of door iemand die geen BABS is in een andere gemeente getrouwd te worden onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Samenleving / Team Publiekszaken / Burgerlijke Stand via telefoon 046 – 43 89 222 of mail naar info@gemeentebeek.nl.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Wat kost het?

Trouwen op maandag tot en met vrijdag kost: € 295,00

Trouwen op zaterdag en zondag kost: € 550,00

Op maandag en woensdag kunt u om 10.00 uur gratis trouwen. 

Een trouwboekje kost: € 25,00

Een luxe trouwboekje kost: € 40,00

Een getuige van de gemeente kost: € 30,00

Het eenmalig benoemen van een BABS kost: € 75,00

Het eenmalig benoemen en beëdigen van een BABS kost: € 175,00

Een verklaring huwelijksbevoegdheid kost: € 29,00

Extra informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.