Toekomstvisie Centrum Beek

Beek wil niet alleen nú maar ook in de toekomst een centrum zijn waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Ons mooie Beekse centrum ademt ondernemerschap uit in een prettige woon- en leefomgeving vol bevlogenheid en beleving. En het zijn onze centrumondernemers die in belangrijke mate bijdragen aan het hoogwaardige voorzieningenniveau dat bezoekers trekt van ver buiten onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat we onze blik blijven richten op een gezamenlijke toekomst.

De Gemeente Beek heeft in 2021 een toekomstvisie voor het centrum van Beek opgesteld. En dat heeft ze niet alleen gedaan, maar samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en bezoekers. In de visie beschrijven we de belangrijkste kansen en uitdagingen voor centrum van Beek. En hoe we die kansen en uitdagingen gaan oppakken en verzilveren. Zodat Beek ook in 2030 een centrum heeft waarin ondernemerschap, kwaliteit, specialisatie en gastvrijheid voorop staan.

De komende jaren werken we samen aan:

 • De identiteit van het centrum van Beek.
 • Het binden en verleiden van klanten en bezoekers.
 • Een compact centrum.
 • Winkel- en verblijfsgebieden versterken.
 • De ruimtelijke inrichting van het centrum versterken.
 • Een toegankelijk centrum voor iedereen.
 • Een schoon, heel en veilig centrum.
 • Samenwerking tussen alle in het centrum aanwezige partijen versterken.

Dit gaan we ervoor doen:

 • Opstellen van een schetsontwerp voor (her)inrichting van de openbare ruimte en de Markt.
 • Begeleiden en aanjagen van initiatieven.
 • Verkennen van de mogelijkheden van een stimuleringsregeling voor Beek
 • Versterken van het ondernemerschap zodat panden gevuld worden met bedrijven die passen bij het profiel van Beek.
 • Het centrummanagement stelt een belevingsplan op in samenwerking met de gemeente en belanghebbenden zoals Visit Zuid-Limburg. Evenals een gezamenlijk marketing- en promotieplan en een gezamenlijke evenementenkalender.
 • Parkeerdruk Markt monitoren via metingen.
 • Toevoegen van bewegwijzering rondom het centrum van Beek.
 • Continuering van de aanpak ondermijning gericht op het voorkomen en tegengaan van ondermijnende criminaliteit.
 • Aanstellen kwartiermaker die helpt om een nieuwe samenwerkingsstructuur en werkwijze te implementeren.

Dit hebben we al bereikt:

 • In het najaar van 2021 is een samenwerking tot stand gekomen met Stichting Streetwise. Streetwise ondersteunt en faciliteert (startende) ondernemers die zich in het centrum van Beek willen vestigen. Streetwise kan helpen bij een ondernemingsplan, het zoeken van een goede locatie, huurvoorwaarden, vergunningen en het aanvragen van financiering. De hulp die Streetwise biedt is gratis. Meer informatie: www.wijzijnstreetwise.nl. Via contact@wijzijnstreetwise.nl kun je contact opnemen met Leonie Kuepers en Sjaak Vinken van Streetwise. Zij helpen je graag verder!
 • In het najaar van 2021 is stedenbouwkundig bureau CB5 ingehuurd om een ruimtelijke vertaalslag te maken van de Toekomstvisie centrum Beek. Samen met betrokkenen worden ideeën en initiatieven opgehaald en in beeld gebracht. Heeft u ook (bouw)initiatieven in het centrum? Neem dan contact op met Jolien Hermans van CB5 (projectmanager) door een e-mail te sturen naar: jolien.hermans@cb5.nl. 
 • Om het centrum van Beek aantrekkelijker te maken en te vergroenen zijn in het voorjaar in het gehele centrum van Beek hanging baskets opgehangen.

Meer weten?

Gebiedsontwikkeling Centrum Beek

Heeft u vragen of wilt u het document via mail of post ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@gemeentebeek.nl onder vermelding van Toekomstvisie Centrum Beek.