Portefeuille Sociaal domein, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn

Taken:    

 • Loco-burgemeester
 • Integraal Sociaal Domein
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Onderwijs
 • Kunst en Cultuur
 • Welzijn
 • Inclusie
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Muziekonderwijs
 • Bibliotheekwerk
 • Kinderopvang
 • Subsidiebeleid
 • Vrijwilligers en verenigingen

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Vixia (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Vixia (onbezoldigd)
 • Lid AB/DB Participatiebedrijf VIDAR (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Sociaal Domein (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Stuurgroep Rampenbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Stuurgroep Rampenbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)
 • Voorzitter Vrijwilligersplatform (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Lid Toneelvereniging “Het Nieuwe Masker” (onbezoldigd)

Tijdsbeslag:

 • A: binnen regulier werk;
 • B: parttime/verwaarloosbaar;