Wat is het?

De starterslening is een aanvullende lening op een hypotheek, bedoeld voor iedereen die voor het eerst een woning koopt in de gemeente Beek, maar niet genoeg inkomen heeft om de financiering rond te krijgen. De starterslening stelt u in staat nèt iets meer financiering te krijgen (max. € 56.000,-) dan u met uw inkomen bij de bank onder Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunt aantrekken. De starterslening is daarmee een steuntje in de rug voor de startende koper op de Beekse huizenmarkt. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

  • De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar. De rente staat voor 15 jaar vast. Afhankelijk van uw inkomen bedraagt de starterslening in Beek minimaal € 3.000,- en maximaal € 56.000,-.
  • De starterslening is nooit meer dan 20% van het bedrag dat u leent voor het kopen van de woning. Voor de rest van de financieringsbehoefte sluit u een hypotheek af bij de bank van uw keuze (onder NHG).
  • De Starterslening bestaat uit twee delen: Een (hypothecaire) Box 1 lening die de starter annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De Box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
  • In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn het zelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
  • Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
  • In dat geval vraagt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) een nieuwe draagkrachttoets aan. U gaat dus pas betalen voor de starterslening indien uw inkomen dit ook toelaat.

Wat moet ik doen?

U komt in aanmerking voor een Starterslening indien u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling. Om een Starterslening aan te vragen, dient u een concrete stap in het koopproces gezet te hebben - de koopprijs dient vast te staan. Als tweede dient u de gemeente Beek te vragen om toewijzing van de Starterslening.

Na het ontvangen van de toewijzing kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Starterslening zijn:

  • u koopt voor het eerst een woning die u zelf gaat bewonen;
  • de woning die u wilt kopen kost maximaal € 280.000 (koopsom). Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening;
  • de woning die u wilt kopen ligt in de gemeente Beek.

De overige voorwaarden zijn een afgeleide van de financieringsmogelijkheden die u momenteel heeft met uw inkomen en de financieringsbehoefte die uit de koop voortvloeit.

Wat heb ik nodig?

Aanvraag toewijzing

Vul ons contactformulier in en vermeld in ieder geval wat het aankoopbedrag en het adres is van de aan te kopen woning. U ontvangt vervolgens zo snel als mogelijk een reactie. De hypotheekverstrekker mag ook namens u een aanvraag doen.

Aanvraag starterslening

Na ontvangst van de toewijzing kunt u op de site van het SVn de aanvraag indienen:

Hoelang duurt het?

De tijd die de aanvraagprocedure in beslag neemt is mede afhankelijk van de compleetheid van de aanvraag. Wanneer de aanvraag compleet wordt aangeleverd duurt het ongeveer 6 tot 8 weken voordat u kunt passeren.

Extra informatie

Aanvullende informatie over de Starterslening kunt u vinden op de website van Svn en op overheid.nl