De Gemeente Beek en DELTA Fiber hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van snel internet op bedrijventerrein Beekerhoek. Daarmee wordt het voor 115 bedrijven mogelijk om zich op een glasvezelnetwerk aan te laten sluiten.

Als alles volgens planning verloopt wordt in het najaar van 2023 begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk op Beekerhoek. Of dit daadwerkelijk gebeurt, is mede afhankelijk van de belangstelling van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven. DELTA Fiber benadert hen om de belangstelling voor glasvezel te peilen.

Wethouder Rob Schwillens heeft de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente getekend. “Ik ben verheugd dat het voor alle bedrijven op Beekerhoek mogelijk wordt om zich op snel internet te laten aansluiten. Dit zal voor veel bedrijven leiden tot een verbetering van hun bedrijfsvoering.”

De Gemeente Beek sloot eerder een samenwerkingsovereenkomst met DELTA Fiber voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden en kleine kernen van Beek. Ook hier werd eerst een behoefteonderzoek onder de inwoners gedaan. Dit leidde tot voldoende belangstelling om tot aanleg van snel internet te kunnen besluiten. Als alles volgens planning verloopt, starten deze werkzaamheden in april 2023.