Functie: raadslid

E-mailadres: sandy.muijlkens@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Nevenfuncties

  • Procesvertegenwoordiger bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (bezoldigd)
  • Groepslesinstructrice bij Health and Sports Club Vouershof (bezoldigd)
  • Buurtbemiddelaar bij Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek (onbezoldigd)
  • Lid Provinciaal Bestuur Veldeke Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid bij Zonnebloem Westelijke Mijnstreek, Afdeling Jong (onbezoldigd)