De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Beek. De leden worden een keer in de vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners van 18 jaar en ouder. De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en de financiële kaders. De raad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert vervolgens of het college deze doelstellingen ook haalt.

De gemeenteraad in Beek bestaat uit 17 raadsleden en is vertegenwoordigd door vijf politieke partijen. De huidige raad is op 16 maart 2022 gekozen en kent de volgende samenstelling: CDA (zes zetels), BBB-NDB (vier zetels), Progressief Beek (vier zetels), Belang van Beek (twee zetels) en VVD (een zetel).