Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van B&W is de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert de uitvoering door het college. Daarnaast voert het college zelfstandig allerlei landelijke en provinciale wetten en regelingen uit, zoals het afgeven van vergunningen en het verlenen van bijstand.

De verschillende taakgebieden zijn verdeeld over de leden van het college, zodat ieder collegelid een aantal onderwerpen in zijn ‘portefeuille’ heeft. Het hele college is samen verantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen.

Wilt u per e-mail contact opnemen met de collegeleden, dan kan dit via info@gemeentebeek.nl. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Beek: 046 - 4389222.