RWM haalt per 1 januari voortaan een keer per vier weken uw restafval op. Daartegenover staat dat uw PMD-afval iedere twee weken wordt opgehaald. PMD staat voor Plastic Metaal en Drankkartons en biedt u aan in plasticzakken.

De reden van deze aanpassing is dat RWM en de gemeente graag willen dat afval beter wordt gescheiden. Landelijk is afgesproken dat we in 2025 nog maar honderd kilogram restafval per inwoner per jaar mogen weggooien. In 2030 moet dat verder omlaag: naar dertig kilogram restafval per inwoner. Op die manier wordt Nederland schoner en kunnen we meer restproducten opnieuw gebruiken.

Om mensen aan te moedigen bewuster met hun afval om te gaan wordt de restafvalbak minder vaak geleegd: nog maar één keer per vier weken. Het ophalen van PMD  wordt verhoogd, van één keer in de vier weken naar eens per twee weken. Maar dit is niet voor iedereen een oplossing. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die medisch afval hebben of om een andere reden meer restafval moeten weggooien dan de beoogde 100 kilo per inwoner per jaar. Deze mensen kunnen in de app van RWM een extra afvalcontainer of een afvalpas aanvragen voor een ondergrondse container. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store. Let op: het aanvragen van een afvalpas of container kan alleen in de app niet via de website van RWM.

In de RWM-app kunt u ook uw afvalkalender voor 2023 bekijken. Hierin kunt u precies zien hoe uw ophaalschema is gewijzigd. Wilt u liever een afvalkalender op papier? Dan kunt u deze eenvoudig aanvragen op de website www.rwm.nl(externe link) of bellen met de klantenservice van RWM:  046- 2100120 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur - 12.30 uur en 13.00 uur - 17:00 uur).