Alle gemeenten in Zuid-Limburg en de provincie Limburg hebben hun kennis en kunde op het gebied van (complexe) milieuregelgeving gebundeld in een regionale uitvoeringsdienst: de RUD Zuid-Limburg.

U kunt voor de volgende zaken bij het RUD loket terecht:

  • Bodemzaken
  • Geluid
  • Energie
  • Lucht
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor wat betreft milieuzaken
  • Wet milieubeheer

Contact

De RUD Zuid-Limburg is gehuisvest in het provinciehuis, Limburglaan 10, 6129 GA Maastricht. Het postadres van de RUD Zuid-Limburg is postbus 5700, 6202 MA Maastricht. De RUD is per mail bereikbaar via info@rudzuidlimburg.nl.

Website RUD