Portefeuille Burger!Kracht, Grote projecten en Bedrijfsvoering

Taken:    

 • Burger!Kracht
 • Accommodatiebeleid
 • Grote projecten
 • Brede watertaken
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Informatie en Automatisering
 • Facilitaire zaken
 • Personeel en organisatie
 • Privacy

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Voorzitter/bestuurslid Stg. De Limburgse Sociëteit (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Adviescommissie Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale UitvoeringsDienst (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend Voorzitter Vrijwilligersplatform (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Domeinhouder werkgeversdienstverleningmet externe partners, UWV WERKbedrijf, standplaats Amsterdam (bezoldigd)

C. Ceremoniële functies/lidmaatschappen:

 • Stichting De Limburgse Sociëteit; voorzitter/bestuurslid (onbezoldigd)

Tijdsbeslag:

A: binnen regulier werk;
B: parttime;
C: verwaarloosbaar.