Portefeuille Energietransitie, Openbare ruimte en Mobiliteit

Taken:    

 • 3e locoburgemeester
 • Energietransitie
 • Klimaat 
 • Openbare ruimte 
 • Brede watertaken 
 • Natuur en landschap
 • Milieu
 • Afvalbeleid
 • Mobiliteit
 • Verkeer 
 • Accommodatiebeleid
 • Dienstverlening 
 • Burgerkracht
   

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale UitvoeringsDienst (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omnibuzz (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VIDAR (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

Geen.

C. Ceremoniële functies/lidmaatschappen:

 • Lid Stichting De Limburgse Sociëteit (onbezoldigd)
 • Erelidmaatschap VV Spaubeek (onbezoldigd)

Tijdsbeslag:

A: binnen regulier werk;
B: parttime;
C: verwaarloosbaar.