In de Heirstraat (Beek), Peter Treckpoelstraat (Beek), St. Martinusstraat (Beek) en de Burgemeester Eussenlaan (Spaubeek) wordt het riool op een duurzame wijze vernieuwd. Aannemer GMB voert de werkzaamheden uit tussen medio maart en eind april. Door het toepassen van de zogenoemde kousmethode (relining) hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor (verkeers-)hinder tot een minimum beperkt blijft.

Kousmethode

Bij relining wordt een kunststofkous via de putten aangebracht in het bestaande riool. De kous wordt met lucht op druk gezet en uitgehard met uv-licht of warm water. Nadat de kous volledig is uitgehard (binnen één dag) worden de huisaansluitingen weer geopend en kan er weer normaal geloosd worden op het riool. Na de renovatie kan het riool weer minimaal vijftig jaar mee.