Wat is het?

U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen.

Spoedaanvraag

Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 12.30 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. 

Afspraak maken

Wat kost het?

Tarieven rijbewijs
Product Leeftijd kost Spoedaanvraag Geldigheid Verwerkingstijd Verwerkingstijd bij spoedaanvraag
Rijbewijs jonger dan 65 jaar € 41,00 € 34,10 is 10 jaar geldig ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar
Rijbewijs tussen de 65 jaar en 70 jaar € 41,00 € 34,10 is geldig tot uw 75e verjaardag ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar
Rijbewijs ouder dan 70 jaar € 41,00 € 34,10 is 5 jaar geldig ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar
Rijbewijs ouder dan 75 jaar € 41,00 € 34,10 is 5 jaar geldig + gezondheidsverklaring verplicht van € 39,80 ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar
Rijbewijs voor bus of vrachtwagen vrachtwagen of bus chauffeur € 41,00 € 34,10 is 5 jaar geldig + gezondheidsverklaring verplicht van € 39,80 ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar

Hoe werkt het?

Wanneer heb ik een Gezondheidsverklaring nodig?

Met een Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. 

Klik hier om de Gezondheidsverklaring digitaal in te vullen bij het CBR. U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente. 

In de volgende situaties heeft u een Gezondheidsverklaring nodig:

 • U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs.
 • U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen.
 • U heeft een medische beperking.
 • Uw rijbewijs is ingenomen.
 • U bent 75 jaar of ouder.

Wanneer heb ik een medische keuring nodig?

U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt in de volgende situaties:

 • U heeft een medische beperking.
 • U bent 75 jaar of ouder en uw rijbewijs verloopt.
 • U heeft een rijbewijs nodig voor vrachtwagen of bus.

Hoe lang is mijn rijbewijs geldig?

De geldigheid van uw rijbewijs A (personenauto) hangt af van uw leeftijd.

 • Bent u jonger dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs 10 jaar geldig.
 • Bent u tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw rijbewijs geldig tot uw 75e verjaardag.
 • Bent u tussen de 70 en 75 jaar? Dan is uw rijbewijs 5 jaar geldig.
 • Bent u ouder dan 75 jaar? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Rijbewijs C (vrachtwagen) en rijbewijs D (bus) zijn maximaal 5 jaar geldig. 

Vermissing rijbewijs

U kunt uw vermissing nu ook digitaal doorgeven rechtstreeks bij de RDW , daar heeft u wel uw DigiD voor nodig. 

Geef de vermissing van uw rijbewijs direct door via deze link .

Richtlijn vanaf 19 januari 2013

Sinds 19 januari 2013 is een rijbewijs voor de categorieën C,D,E nog maar 5 jaar geldig. Indien u de categorieën C,D,E bedrijfsmatig gebruikt, dan gelden extra regels. Vraag dit na bij uw werkgever of op Richtlijn vakbekwaamheid  . 

Tractorrijbewijs

Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk om het tractorrijbewijs te verkrijgen. Via de website van RDW kunt u alle informatie terugvinden. Heeft u nog geen B rijbewijs dan kunt u het trekkercertificaat binnen 1 jaar omwisselen voor een T rijbewijs, dus voor 1 juli 2016.

Heeft u wel een B rijbewijs dan mag u reeds een tractor besturen, u hoeft een geldig B rijbewijs hiervoor niet te verlengen. Wanneer u dit de eerstvolgende keer komt verlengen (voor 1 juli 2025) krijgt u automatisch de categorie T bijgeschreven. Let wel: U moet voor 1 juli 2015 dan al in het bezit zijn van een geldig B rijbewijs.

Betreft het een allereerste aanvraag voor een B rijbewijs, zorg dan dat dit is aangevraagd op of voor  30 juni 2015. Wanneer het eerste B rijbewijs wordt afgegeven na 1 juli 2015 wordt het T rijbewijs niet (meer) bijgeschreven, dan wordt er niet meer voldaan aan de voorwaarden om automatisch een T rijbewijs te krijgen.

Wat moet ik doen?

Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u geslaagd zijn voor uw rijexamen bij het CBR.

Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar

Vanaf uw 17e kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18e moet u dan rijden onder begeleiding van een coach die naast u zit. Een van uw ouders kan bijvoorbeeld coach worden. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u als volgt:

 • De coaches moeten zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW).
 • Nadat de coaches zich hebben geregistreerd, vraagt u een begeleiderspas aan.
 • Nadat u de begeleiderpas ontvangen hebt, kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente

Gezondheidsverklaring

Met de Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze Gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen. U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente. In de volgende situaties hebt u een Gezondheidsverklaring nodig:

 • U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs.
 • U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen.
 • U hebt een medische beperking.
 • Uw rijbewijs is ingenomen.
 • U bent 75 jaar of ouder.

Medische keuring

U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als u:

 • een medische beperking hebt;
 • 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt;
 • een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt.

Administratieve verlenging 75+ rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.

Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs. Ga voor meer  informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

Telefoonnummer CBR 088-2277700

Rijbewijs kwijt of gestolen

 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
 • U kunt direct een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing.
 • Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

Wat heb ik nodig?

 • Een goedgelijkende pasfoto die
  • niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag en
  • voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • Bankpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
 • Vraagt u voor de eerste keer een rijbewijs aan? Neem dan een geldig paspoort of identiteitskaart mee.
 • Verlengt u uw rijbewijs? Neem dan uw oude rijbewijs mee. Is uw huidige rijbewijs niet meer geldig? Neem dan ook een geldig paspoort of identiteitskaart mee.

Hoe lang duurt het?

Rijbewijs afhalen

 • U kunt uw rijbewijs 6 werkdagen na aanvraag ophalen bij het gemeentehuis.
 • Heeft u een spoedaanvraag gedaan voor 14.00 uur? Dan kunt u uw rijbewijs de volgende werkdag al ophalen.

Aanvullende informatie

Telefoonnummer RDW  088 008 74 47

Code 95 voor alle beroepsmatige bus- en/of vrachtwagenchauffeurs

In Europa moeten beroepschauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen om het C en/of D rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C en/of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955, waren voorheen in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. Het bewijs van vakbekwaamheid (de zogeheten code 95) wordt bij deze groep chauffeurs automatisch op het rijbewijs aangebracht sinds 10 september 2008 (D rijbewijs) en 10 september 2009 (C rijbewijs).

Per 1 juni 2015 wordt de betreffende regelgeving gewijzigd omdat deze vrijstelling strijdig is gebleken met de Europese richtlijn Vakbekwaamheid bestuurders.Dit betekent dat de groep beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vanaf dat moment niet langer is vrijgesteld van de nascholing en dat de code 95 niet langer automatisch op het rijbewijs wordt vermeld.

Rijbewijs met chip

Rijbewijzen hebben een nieuwe chip. Met deze chip kunt u inloggen op DigiD. Als u een nieuw rijbewijs zonder deze chip wilt, moet u een brief sturen naar de RDW. Doe dit 5 dagen voordat u uw rijbewijs vernieuwt. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

Beginnersrijbewijs

Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd.

 • Als u 18 jaar of ouder bent, bent u 5 jaar beginnend bestuurder.
 • 17-jarigen zijn 7 jaar beginnend bestuurder.

Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Militair rijbewijs

Een Nederlands militair rijbewijs is buiten de militaire organisatie niet geldig. Wel kunt u het militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. Doe dit binnen 3 jaar nadat u uw militair rijbewijs heeft gekregen.

Buitenlands rijbewijs

Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

In sommige gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Bekijk de voorwaarden van de RDW.

Code 95

 • Code 95 moet op uw rijbewijs staan als u voor uw werk met een bus of vrachtwagen wilt rijden.
 • Met deze code toont u aan dat u geschikt bent voor het werk.
 • Bent u geslaagd voor de examens en toetsen? Dan vraagt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan.
 • De code 95 komt op uw nieuwe rijbewijs achter categorie C en/of D te staan.
 • Bent u geboren voor 1 juli 1955? Dan gelden er per 1 december 2020 voor u nieuwe regels.
 • Meer informatie over code 95 vindt u bij het CBR.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen 

Door de coronamaatregelen was het voor een burger nog steeds niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Vanuit de Europese Unie is een coulanceregeling getroffen.

Voor EU-rijbewijzen en code 95 gelden vanaf 6 maart 2020 de volgende regels:

EU-rijbewijs verlopen tussen 01-09-2020 tot en met 30-06-2021

Is de geldigheid van het rijbewijs (+ code 95) verlopen in de periode van 01-09-2020 tot en met 30-06-2021, dan mag de burger 10 maanden blijven rijden vanaf de einddatum van het rijbewijs.

Voorbeelden:
Het rijbewijs is geldig tot 01-12-2020, de burger mag hiermee rijden tot 01-10-2021.
Het rijbewijs is geldig tot 01-05-2021, de burger mag hiermee rijden tot 01-03-2022.

Deze regeling geldt alleen in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Wil de burger het rijbewijs wel verlengen, dan blijft dit gewoon mogelijk. De burger mag langer doorrijden op basis van de coulance regeling. Dit is niet verplicht. Voor meer informatie kijk op de website van de Rijksoverheid.

Langer rijden met rijbewijs van buiten de EU

Burgers met een rijbewijs van buiten de EU mogen maximaal 185 dagen rijden in Nederland. Daarna moeten ze het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om dit op tijd te doen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten dat een burger met een rijbewijs van buiten de EU, langer dan 185 dagen in Nederland mag rijden. De burger moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Heeft een rijbewijs van buiten de EU dat geldig was op 14 december 2020;
 • De periode van 185 dagen loopt af tussen 15 december 2020 en 19 augustus 2021.

Voldoet de burger aan bovenstaande voorwaarden? Dan mag hij/zij doorrijden met het rijbewijs tot 1 oktober 2021.

Brexit en omwisselen rijbewijs Verenigd Koninkrijk

Rijbewijshouders met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk die ingeschreven staan in Nederland, hebben tot 31 december 2020 de tijd om het rijbewijs om te wisselen volgens de nu geldende regels. Dit betekent dat het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 gezien wordt als een EU-rijbewijs.

Na 31 december 2020 is de overgangsfase voorbij en gelden andere voorwaarden om het rijbewijs om te wisselen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan geen EU-land meer is.

Code 95

Voor beroepschauffeurs geldt dat zij na 31 december 2020 geen code 95 meer bij kunnen laten schrijven op het Nederlandse rijbewijs. Code 95 vanuit het Verenigd Koninkrijk is dan niet meer geldig.