Functie: raadslid

E-mailadres: raymond.dirx@gemeentebeek.nl

Politieke Partij: Christen Democratisch Appèl

Nevenfuncties

  • Ambtenaar gemeente Maastricht (bezoldigd)
  • Penningmeester CDA Beek (onbezoldigd)