Portefeuille Financiën, Wonen en Sport 

Taken:    

 • 1e Locoburgemeester
 • Financiën
 • Belastingen
 • Bedrijfsvoering
 • Public Affairs
 • Bouwen
 • Wonen 
 • Gebiedsontwikkeling
 • Omgevingswet 
 • Erfgoed
 • Sport
   

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen  (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur VIDAR (onbezoldigd)
 • Lid Financiële Commissie GGD ZL (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Internationale werknemers (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter stichting ‘Iedereen Kan Sporten Limburg’ (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend Voorzitter Stuurgroep Rampenbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Stuurgroep Rampenbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Secretaris stichting Beek FM (onbezoldigd)
 • Voorzitter CDA Bestuurdersvereniging (onbezoldigd)

 Tijdsbeslag:

 • A: binnen regulier werk;
 • B: parttime/verwaarloosbaar;