Portefeuille Financiën, Sport en Wonen

Taken:    

 • Financiën
 • Belastingen
 • Treasury
 • Sport
 • Stadsvernieuwing en Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Monumentenzorg
 • Grondbeleid / bedrijventerreinen
 • Woonleningen
 • Public Affairs

Nevenfuncties

A. Functionele (bestuurs)functies:

 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur VIXIA (onbezoldigd)
 • Lid Financiële Commissie GGD ZL (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Arbeidsmigranten (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen Westelijke Mijnstreek / Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter stichting ‘Iedereen Kan Sporten Limburg’ (onbezoldigd)

B. Niet Functioneel:

 • Secretaris stichting Beek FM (onbezoldigd)
 • Scout voor de CDA HRM-commissie (onbezoldigd)
 • Senior Adviseur bij de Raad voor de Rechtspraak (onbezoldigd, politiek verlof)
 • Liaison Den Haag / Limburg voor Europarlementariër Jeroen Lenaers (bezoldigd)
 • Lid selectiecommissie Tweede Kamerlijst 2021, CDA (onbezoldigd)

 Tijdsbeslag:

 • A: binnen regulier werk;
 • B: parttime/verwaarloosbaar;