De Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over raadsvoorstellen of andere onderwerpen en voeren overleg met het college van burgemeester en wethouders. Hierdoor kan de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering betere besluiten nemen.

Een commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en burgercommissieleden. Een burgercommissielid is geen raadslid, maar is wel lid van de politieke partij die hij of zij in de commissie vertegenwoordigt. Elke commissie heeft een raadslid als voorzitter en wordt ondersteund door de griffier.

De gemeenteraad van Beek kent drie raadscommissies met specifieke beleidsterreinen:

Commissie Grondgebiedzaken

Eric Heitzer

Michael Muijres

Guliël Erven

Geert Ghijsen

Peter van der Velden

Elmar Verpoort

Hub Schoenmakers

Jos Orbons

 • Functie: commissielid, niet raadslid
 • E-mailadres: jos.orbons@gemeentebeek.nl
 • Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Matthijs Heil

 • Functie: commissielid, niet raadslid
 • E-mailadres: matthijs.heil@gemeentebeek.nl
 • Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Dany Pirson

Martijn Kösters

Sjaak Frenken

Marcel Vluggen

Kenny Feron

 • Functie: commissielid, niet raadslid
 • E-mailadres: kenny.feron@gemeentebeek.nl
 • Politieke partij:Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Commissie Inwonerszaken

Marie-José de Bruijn-de Vos

Guliël Erven

René Beaumont

Henry Horsmans

  Sandy Muijlkens

  Chris Gijzen

  Nienke Vennik

  Martijn Dols

  Sarah Eummelen

  Leonne Lemmens

  Wilma Hoedemakers-Wijsen

  René Bisschoff

  Frank Nysten

  Camiel Frijns

  • Functie: commissielid, niet raadslid
  • E-mailadres: fam.frijns@kpnmail.nl
  • Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

  Commissie Bestuurszaken

  Dennis van Es

  Jens Janssen

  Guliël Erven

  Raymond Dirx

  Max van den Bongard

  Daphne Notten

  Miranda van Reenen

  Hielke Hoogland

  Hans Steeman

  • Functie: commissielid, niet raadslid
  • E-mailadres: hans.steeman@gemeentebeek.nl
  • Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

  Maurice Weusten

  Eric Heitzer

  Michael Muijres

  Hub Hoedemakers

  Hans Steinhart