De Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over raadsvoorstellen of andere onderwerpen en voeren overleg met het college van burgemeester en wethouders. Hierdoor kan de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering betere besluiten nemen.

Een commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en burgercommissieleden. Een burgercommissielid is geen raadslid, maar is wel lid van de politieke partij die hij of zij in de commissie vertegenwoordigt. Elke commissie heeft een raadslid als voorzitter en wordt ondersteund door de griffier.

De gemeenteraad van Beek kent drie raadscommissies met specifieke beleidsterreinen:

Commissie Bestuurszaken

Danny Hendrix

Functie: voorzitter

E-mailadres: danny.hendrix@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Guliël Erven

Functie: griffier

E-mailadres: info@gemeentebeek.nl

Miranda van Reenen

Functie: Commissielid

E-mailadres: miranda.vanreenen@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Dennis van Es

Functie: commissielid

E-mailadres: dennis.vanes@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Chris Gijzen

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: chris.gijzen@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Raymond Dirx

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: raymond.dirix@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl.

Jens Janssen

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: jens.janssen@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl

Max van den Bongard

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: max.vandenbongard@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl

Erik Heitzer

Functie: commissielid

E-mailadres: erik.heitzer@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek 

Dany Pirson

unctie: commissielid

E-mailadres: dany.pirson@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek

Fons Schreurs

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: fons.scheurs@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek

Hans Steinhart

Functie: commissielid

E-mailadres: hans.steinhart@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Mathieu Schraven

Functie: commissielid

E-mailadres: mathieu.schraven@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Sociaal Belang Beek 

Commissie Grondgebiedzaken

Dany Pirson

Functie: voorzitter

E-mailadres: dany.pirson@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek 

Paul Montulet

Functie: plaatsvervangend voorzitter

E-mailadres: paul.montulet@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Guliël Erven

Functie: griffier

E-mailadres: info@gemeentebeek.nl

Marcel Meurkens

Functie: commissielid

E-mailadres: marcel.meurkens@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Hielke Hoogland

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: hielke.hoogland@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Geert Ghijsen

Functie: commissielid

E-mailadres: geert.ghijsen@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl

Peter van der Velden

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: peter.vandervelden@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl

Michael Theuns

Functie: commissielid

E-mailadres: michael.theuns@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl

Martijn Kösters

Functie: commissielid

E-mailadres: martijn.kosters@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek

Sjaak Frenken

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: sjaak.frenken@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek

Elly Roebroek-Keulers

Functie: commissielid

E-mailadres: elly.roebroek-keulers@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Hans Steinhart

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: hans.steinhart@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Ruud Paquay

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: ruud.paquay@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Sociaal Belang Beek 

Commissie Inwonerszaken

Marie-José de Bruijn-de Vos

Functie: voorzitter

E-mailadres: marie-jose.debruijn-devos@gemeentebeek.nl

Poltieke partij: Christen Democratisch Appèl

Marcel Meurkens

Functie: plaatsvervangend voorzitter

E-mailadres: marcel.meurkens@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Guliël Erven

Functie: griffier

E-mailadres: info@gemeentebeek.nl

Rob Wolfs

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: rob.wolfs@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

Monika Blanek

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: monika.blanek@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 

René Beaumont

Functie: commissielid

E-mailadres: rene.beaumont@gemeentebeek.nl

Politieke Partij: Christen Democratisch Appèl 

Henry Horsmans

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: henry.horsmans@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl

Eed Beckers

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: eed.beckers@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl 

Thea Demandt

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: thea.demandt@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl

Charles Willems

Functie: commissielid

E-mailadres: charles.willems@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek 

Nienke Vennik

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: nienke.vennik@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek

Elly Roebroek

Functie: commissielid

E-mailadres: elly.roebroek@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Bianca Stijnen-ter Horst

Functie: commissielid, niet raadslid

E-mailadres: bianca.stijnen@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Sociaal Belang Beek