Het geactualiseerde ontwerp bestemmingsplan Landgoed Looiwinkel wordt vanaf 3 september gedurende zes weken ter inzage gelegd. Op die manier geeft het college van burgemeester en wethouders van Beek gehoor aan de oproep uit de omgeving om te komen tot een definitief besluit op korte termijn. Inwoners worden opnieuw in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. De zienswijzen die vorige keer zijn ingediend worden meegenomen in deze procedure.

Het bestemmingsplan voorziet in het creëren van een landgoed, bestaande uit vijf kavels en een aantal hectare natuurgebied waarmee een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan het buitengebied. Omdat het plan in het buitengebied ligt, zijn andere vormen van bebouwing niet toegestaan. De gemeenteraad kan dan ook enkel besluiten of het voorgestelde landgoed er komt, of dat er géén ontwikkeling plaatsvindt.

De Beekse gemeenteraad neemt in de vergadering van december een besluit over het voorliggende plan.