Onroerend goed, beperkingen

Wat is het?

U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. Of als de gemeente een voorkeursrecht heeft om uw eigendom te kopen.

Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

Wat moet ik doen?

Alle beperkingen staan in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

De gemeentelijke beperkingen kunt u ook bij de gemeente bekijken.

Hoe werkt het?

Alle gemeentelijke beperkingen die vallen onder de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb), moeten staan ingeschreven in de gemeentelijke registers. De gemeente registreert de beperkingen die ze zelf oplegt in een landelijke database (de Landelijke Voorziening). Deze wordt beheerd door het Kadaster.

Naast gemeentelijke beperkingen zijn er ook nog niet-gemeentelijke beperkingen. Alle niet-gemeentelijke beperkingen die onder de Wkpb vallen, staan ingeschreven en geregistreerd bij het Kadaster.

Openbaarheid gegevens

De gegevens zijn openbaar, dus iedereen kan deze opvragen. Maar de gemeente geeft niet zomaar persoonsgegevens (gekoppeld aan onroerend goed objecten) vrij.