In Beek zijn een aantal ondernemersverenigingen actief. Op deze pagina leest u welke dat zijn en delen we hun contactgegevens met u. 

Winkeliersvereniging Makado

Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA BEEK
Telefoonnummer: 046 - 43 74 669
E-mail: info@makadobeek.nl

Centrummanagement / Beek Bloeit

Contactpersoon: de heer H. Smeets
E-mail: info@beekbloeit.nl

Bedrijvenvereniging Maastricht Airport

p/a: LWV, Postbus 474
6040 AL Roermond
Voorzitter: de heer W. van der Venne
Secretaris: Sonja Demandt / demandt@pm.lwv.nl

Stichting Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o.

Secretariaat:
Postbus 474
6040 AL  Roermond
E-mail: info@simmaastricht.eu

Koninklijke Horeca Nederland afdeling groot Beek

Contactpersoon: de heer R. Maassen
p/a Burg. Janssenstraat 26
6191 JC Beek
Telefoonnummer: 06 - 52 33 66 47