Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan mogelijk belanghebbende.

Omgevingsplan

Met de invoering van de Omgevingswet wijzigt het bestemmingsplan in een omgevingsplan. Bestaande plannen, die voor 1 januari 2024 zijn gepubliceerd, worden afgehandeld volgens de huidige Wet ruimtelijke ordening. Voor omgevingsplannen die vanaf 1 januari gepubliceerd worden, gelden de regels van de Omgevingswet. Deze plannen zijn terug te vinden in het DSO.

Wij adviseren inwoners om met de gemeente te overleggen welke procedure het beste doorlopen kan worden.

Vergunningaanvragen tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen vóór de invoering van de Omgevingswet? Dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Moeten wij uw aanvraag van vóór 1 januari 2024 nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de regels die golden op het moment dat u de aanvraag heeft ingediend. 

Vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2024

Vraagt u een vergunning aan op of na 1 januari 2024? Dan wordt uw aanvraag afgehandeld volgens de regels van de Omgevingswet zoals hierboven beschreven. We raden u aan om altijd even met ons te overleggen voordat u een vergunning aanvraagt. Zo wordt de kans groter dat wij uw uiteindelijke aanvraag sneller kunnen afhandelen. De aanvraagtermijn is in de meeste gevallen 8 weken.

De kans op een snelle afhandeling is ook groter als u uw plannen vooraf goed bespreekt met de belanghebbenden. Dat zijn bijvoorbeeld de omwonenden in uw directe omgeving. Zij kunnen later namelijk alsnog bezwaar maken tegen uw plannen. Het kan dan helpen als u hen op tijd heeft geïnformeerd.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. Bij de gemeente dient u alleen een bouw- en een gereedmelding in.

De Wkb treedt stapsgewijs in werking. De Wkb geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw activiteiten die vallen in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1), zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Meer informatie over de Wkb(externe link)

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stel ze via omgevingswet@gemeentebeek.nl.

Let op! Dit mailadres is niet bedoeld voor om een vooroverleg of omgevingsvergunning aan te vragen. Aanvragen die op dit e-mailadres worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.