Er is een noodverordening afgekondigd voor onder meer de Vliegveldweg en de Europalaan (inclusief omliggende openbare ruimte) in Maastricht-Airport. Dit geeft de politie, Koninklijke Marechaussee en buitengewoon opsporingsambtenaar meer mogelijkheden om te kunnen handhaven tijdens de aangekondigde "massa actie”/ demonstratie bij vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) op zaterdag 9 maart. Deze verordening treedt in werking op 9 maart 2024, 09:00 uur en geldt tot 10 maart 2024, 0:00 uur. 

In de noodverordening staan maatregelen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en veiligheid, ter beperking van gevaar en om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De maatregelen zijn getroffen in overleg met de lokale vijfhoek (burgemeesters Beek en Meerssen, politie, Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie). 

Noodverordening van kracht in Maastricht-Airport