Burgemeester Christine van Basten-Boddin is vandaag door de politie geïnformeerd over mogelijke ongeregeldheden in de gemeente Beek. Daarom is sinds vandaag, dinsdag 26 januari, 16:00 uur in de gehele gemeente Beek een noodverordening van kracht. Dit geeft de politie meer mogelijkheden om te kunnen handhaven. De noodverordening geldt vooralsnog tot 3 februari 2021. 

In de noodverordening staan maatregelen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en veiligheid, ter beperking van gevaar en om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De maatregelen, waaronder het mogelijk maken van preventief fouilleren, zijn getroffen in overleg met de lokale driehoek (burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie). De verordening geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Beek. 

Burgemeester Christine van Basten-Boddin: “Onze eerste prioriteit is het voorkomen van ongeregeldheden en vernielingen. Daarbij bieden wij de politie maximale mogelijkheden om handhavend op te treden wanneer deze zich toch voordoen. Samen staan wij voor de veiligheid van onze ondernemers en inwoners. Dat doet ook recht aan de grote zorgen die zij in deze coronacrisis hebben.”
 

Noodverordening en aanwijzingsbesluit gemeente Beek