Na een periode waarin de wereld soms letterlijk haar adem inhield, is het jaar 2022 vliegensvlug voorbijgegaan. We gingen snel, omdat we iets in te halen hadden; althans dat voelde zo. We konden elkaar weer zien, elkaar aanraken en mensen thuis bezoeken.

2022 is het jaar waarin we de verloren tijd als het ware wilden terugeisen. En dus gingen we weer ouderwets hard door het jaar heen.

Een jaar dat, zoals altijd, hoogte- en dieptepunten kende. Een jaar ook, waarin onzekerheid de toon zette en angst haar gezicht liet zien. Dat was op wereldschaal evenzo het geval als in Beek.

De weerzinwekkende oorlog in Oekraïne raakt ook ons en laat onze harten allesbehalve onberoerd. We zijn verbonden. En die verbondenheid laten we zien door 525 vluchtelingen uit het Oekraïense oorlogsgebied op te kunnen vangen in het voormalige KPN-gebouw op Aviation Valley.

In Zuid-Limburg zijn we de gemeente, die relatief de meeste vluchtelingen een gastvrij onderdak biedt. Ik ben er trots op dat een betrekkelijk kleine gemeente als Beek een groot humanitair gebaar maakt. Dit toont wie we zijn en waar we voor staan; voor verbondenheid. We nemen menselijkheid en de daarbij horende warmte serieus.

Maar we kunnen niet ontkennen dat ook de burgers van Beek in 2022 te maken kregen met slecht nieuws op economisch gebied. Er zijn veel mensen die zich serieus zorgen maken over hun energierekening. Het aan elkaar knopen van de eindjes wordt steeds moeilijker. Schrikbeelden doemen op van een torenhoge inflatie, niet te betalen energierekeningen en steeds duurder wordende boodschappen. Aan crises geen gebrek.

De onzekerheid over de toekomst houdt -uiteraard- ook de gemeente bezig. We blijven ons vol overgave kwijten van onze wettelijke taken en verliezen daarbij de mens, de Beekenaar, nooit uit het oog. We hebben soms moeilijke keuzes moeten maken; zeker nu de bomen van de economische voorspoed niet meer tot in de hemel lijken te reiken. Keuzes die niet iedereen zal begrijpen of aangenaam vindt.

Toch is het belangrijk dat u weet dat ondanks het feit dat niet alles kan er toch veel mogelijk blijft. Zeker wanneer we respectvol met elkaar blijven omgaan en elkaar opzoeken om het over verschillen van inzicht te hebben.

Er voor elkaar zijn is - zo hebben we zeker tijdens de pandemie kunnen ervaren - van levensbelang. Gezamenlijkheid vormt een gemeenschap. Beek is daarin onovertroffen.

We zijn niet blind voor de angst en onzekerheid, maar weten ook dat we er samen uitkomen; dat we sterker zijn dan wat ons bedreigt; dat we groter zijn dan wat ons zorgen baart.

De pandemie trok een zware wissel op ons leven. We hebben het ‘t afgelopen jaar hard voor onze kiezen gekregen. We maakten er met z’n allen het beste van en probeerden - al dan niet geholpen door digitale techniek - met elkaar in contact te blijven. Nu die periode weer achter ons lijkt te liggen - we moeten voorzichtig blijven - heeft het sociale leven zijn normale ritme opgepakt. We zien elkaar. Ik kon weer werkbezoeken afleggen, onze honderdjarige feliciteren, acht koninklijke onderscheidingen uitreiken en jubilerende bruidsparen thuis feliciteren. Ook hebben we op initiatief van de kinderraad het eerste kinderlintje uitgereikt.

We nemen kinderen serieus. Dat doen we niet alleen omdat kinderen kwetsbaar zijn en onze zorg behoeven, maar ook uit een diep geloof dat we veel kunnen leren van hun creatieve gedachten, speelse ideeën en energieke daadkracht.

In 2022 was Linn Kerbusch onze eerste kinderburgemeester die tevens haar opwachting mocht maken in het jeugdjournaal. We zijn trots op Linn, die Beek op geweldige wijze vertegenwoordigde. En in december hebben we Mats Erckens benoemd tot kinderburgemeester.

We blijven ons inzetten om de stem van het kind te horen. Hun kijk op de toekomst is van wezenlijk belang. Kinderen symboliseren de toekomst. En als Beek ergens in gelooft dan wel in de tijd die zal komen.

Het kan haast geen toeval zijn, dat het de vijfjaarlijkse sprookjestocht was, dat als eerste grote evenement na corona plaatsvond. Van heinde en verre kwamen de mensen naar deze feeërieke tocht van 2,5 kilometer kijken. Mooi was het dat de hele Beekse gemeenschap bij de sprookjestocht betrokken was. Het was sprookjesachtig groots en meeslepend.

Ook bijzonder was het gegeven, dat de gemeenschapszin bij toneelvereniging Ons Genoegen in 2022 al honderd jaar hoogtij viert; en daardoor het Waarderingsteken van de gemeente Beek ten deel viel.

We zijn trots op iedere Beekenaar die zijn of haar steentje bijdraagt. Ook op al die mensen die zich vaak buiten ons gezichtsveld bevinden en zich daar onmisbaar maken als mantelzorger of als gezelschap voor mensen die eenzaam zijn. Hun goedheid straalt af op de hele Beekse gemeenschap.

Beek kwam in 2022 weer goed in beweging op sportgebied. Er werden padelbanen aangelegd, de indoorverbouwing van sportlandgoed de Haamen kwam gereed en werd heropend. Op de honkbalvelden werd de Worldcup Blind Baseball gehouden. Ons Asta Theater was het decor van het Limburgs wielergala.

Het is mooi om te zien dat we ons ook bewegen in de richting van een steeds vitalere bevolking. De erkenning dat aan De Haamen de topprestatiebadge Gezondere Sportomgeving toeviel, getuigt van het gegeven dat er actief gewerkt wordt aan een gezonde leefomgeving. Vitaliteit, gezondheid en inclusiviteit dragen we hoog in ons vaandel.  

Ook op economisch gebied, hielden we de pas, er in 2022 behoorlijk in. Er werd gesloopt en gebouwd. Er kwamen nieuwe appartementen aan de Mauritslaan en op de plek van het voormalige Lampenpaleis zullen tevens appartementen verrijzen.

Ook de locatie waar we ons op dit moment bevinden, is het gevolg van onze gezamenlijke ambitie. Deze Brede Maatschappelijke Voorziening ’t Hof van Sjpaubik is in het afgelopen jaar afgerond. Het Tiny Forest is aangelegd door de kinderen van basisschool Spaubeek.

Deze plek voelt als duurzaam, als een plek waar de gemeenschap een gastvrij onderkomen vindt en waar creativiteit en gezelligheid samen optrekken. Je kunt wel stellen dat in Beek niet alleen de spreekwoordelijke schop in de grond ging. Er is veel werk verzet.

Over werk gesproken... De situatie rondom Maastricht-Aachen Airport was in zekere zin exemplarisch voor het gevoel van onzekerheid dat 2022 op veel gebieden tekende. Het voortbestaan hing aan een zijden draadje. Spannende tijden. Toch ziet het er nu naar uit, dat de doorontwikkeling duurzaam wordt doorgezet. Zeker nu de Royal Schiphol Group aan boord is.

Wie luchthaven zegt die zegt ook overlast en milieubelasting. Daar draaien we niet omheen. Wij herkennen en erkennen dat de doorontwikkeling van MAA niet mogelijk is, zonder de omgeving daarin mee te nemen. MAA is en blijft work in progress.

Terugkijkend op het afgelopen jaar overheerst bij mij - ondanks het onzekere tijdsgewricht -  vooral een gevoel van dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik deze fijne gemeente met een constructief team als college en een opbouwend kritische gemeenteraad mag dienen. We zijn na de spannende verkiezingen nog geen jaar met elkaar aan de slag gegaan. Maar het voelt goed. De ambitie is groot.

Ik zie veel moois ontstaan. Ook in deze moeilijke tijden. Wie goed rondkijkt, die ziet altijd wel een bloem bloeien of een stukje blauwe lucht. Ik geloof in optimisme. Dat brengt ons verder dan bij de pakken neer te zitten. Ik voel uit onze gemeenschap veel energie oprijzen. Die stimuleert mij,…die stimuleert ons….om door te gaan. Het vuur brandt.

En aan grote en kleine uitdagingen geen gebrek. Van de ontwikkeling van de Keutelbeek tot de aanleg van de waterbuffer bij Aviation Valley; droge voeten voor de Beekenaar heeft onze volste aandacht.

In 2022 ben ik voor de tweede termijn van zes jaar benoemd. Dat in mij gestelde vertrouwen doet me goed en geeft me nog meer energie om de potentie die je overal in deze gemeente voelt tot uitdrukking te laten komen. Ik ben dankbaar dit ambt te mogen vervullen.

Buiten dankbaarheid overheerst er ook een gevoel van verantwoordelijkheid. Dankbaar voor de veerkracht, dynamiek en menselijkheid van de Beekse gemeenschap en verantwoordelijk voor het feit dat we in onzekere tijden ook soms beslissingen moeten nemen die niet iedereen zal begrijpen.

Ik zei het in het begin: we kunnen niet alles. We moeten keuzes maken. Het is onmogelijk om iedere individuele vraag te honoreren. Voor de onderwerpen die we niet kunnen oppakken neem ik evenveel verantwoordelijkheid als voor de zaken die we wel realiseren.

Als college delen we deze verantwoordelijkheid en de daarbij horende zorg om het gezamenlijke belang - de som van alle Beekenaren - zwaarder te laten wegen dan het individuele.

Dat neemt niet weg, dat we oog voor ieder individu proberen te hebben, dat we ons mensgericht op de toekomst willen richten.

In 2022 lieten we zien dat we ook in moeilijke tijden met z’n allen vooruitgingen. We maken ons zorgen, maar zijn zeker niet bevreesd voor het komende jaar. Want met een gemeenschap als Beek zullen we blijven bouwen aan de toekomst en crises het hoofd bieden.

Ik ben er zeker van dat ook 2023 weer snel zal gaan. Ook ben ik er zeker van dat we dan terug zullen kijken op bijzondere mijlpalen, mooie momenten, indrukwekkende gebeurtenissen en ambitieuze uitdagingen. In Beek is het onmogelijk om niet optimistisch te zijn.

Maar voor nu - ook namens het college - alle goeds voor 2023 en met z’n allen vooruit!

Burgemeester Christine van Basten-Boddin