Beste Beekenaren,

Met een goed gevoel sta ik voor u om het nieuwe jaar in te luiden. Digitaal weliswaar, maar even recht uit mijn hart wens ik alle Beekenaren het allerbeste voor 2024. Fysiek zal ik dit op 4 januari ook nog doen, en wel tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Beek, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Ik wens onze mooie gemeente toe dat we standvastig zijn in onzekere tijden, dat we verbinden in perioden waarin dat wat ons schijnbaar verdeelt, te vaak wordt benadrukt. Er wacht ons als gemeente een uitdagend jaar, zoveel staat vast. Want de financiële middelen die ons ter beschikking staan dwingen ons om duidelijke keuzes te maken. Niet alles wat we willen kunnen we realiseren. We zullen scherp aan de wind moeten varen. We moeten ons nóg meer inspannen en nóg meer creativiteit aan de dag leggen. Alleen zo houden we onze gemeente op koers. Ik ben er zeker van dat ons dat, samen met u, gaat lukken.

Laat ik er geen doekjes om winden. 2023 was een jaar dat ons letterlijk op vele fronten confronteerde met gebeurtenissen die op wereldschaal heftig waren en die we tot in onze haarvezels voelden en nog steeds voelen. Het was een jaar met ingrijpende gebeurtenissen die scherp op ons netvlies staan. Zo was er die afschuwelijke aardbeving in Turkije. Een nog altijd hevig doorwoedende oorlog in Oekraïne en enorm humanitair leed in Israël en Palestina. Die gebeurtenissen – en vele andere die het nieuws minder vaak haalden – laten ons zeker niet koud. Sterker nog, wij zijn betrokken. Onze vluchtelingen uit Oekraïne zijn het levende voorbeeld van die betrokkenheid.

Nooit heb ik mijn trots voor de ruimhartigheid van de Beekenaren onder stoelen of banken gestoken wanneer het ging om ons grootmoedige hart. Wanneer de wereld in brand staat, dan blust de Beekenaar. Wanneer de wereld bol staat van verdriet, dan biedt de Beekenaar volop troost. Dat doen we met alles wat ons ter beschikking staat. Beek heeft een gul hart. Wie honger heeft treft bij ons altijd een gastvrije tafel aan. Juist die grenzeloze intermenselijke warmte, onze medemenselijkheid, tekent onze gemeente. Dat is ook de reden waarom ik trots ben om uw burgermoeder te mogen zijn.

2023 was ook een jaar waarin de angst, machteloosheid en onzekerheid van de Beekenaar tot uitdrukking kwamen in de verkiezingsuitslag. Daar kunnen we niet omheen. Dit signaal, waar de ene politieke partij kennelijk betere woorden voor weet te vinden dan de andere, is ook voor ons een alarmbel. De burger heeft op grote schaal kenbaar gemaakt niet tevreden te zijn. Dat geldt voor de nationale overheid evenzo als voor ons hier in Beek. Hier moeten we iets mee. Kennelijk voelen te veel mensen zich niet gezien. De onvrede en het wantrouwen lijken diepgeworteld.

Laat ik beginnen met de hand in eigen boezem te steken. Want alleen door te erkennen wat fout is gegaan, wat beter kan, kunnen we werken aan oplossingen. Waar gewerkt wordt – ook al is dat met hart en ziel – vallen nu eenmaal spaanders. Bij de Gemeente Beek is dat niet anders. Misschien hebben we, net als de landelijke overheid, te weinig oog gehad voor de vragen, de noden, de angsten, de onrust en de wensen van al onze burgers. Misschien zaten ook wij in een bubbel en moeten we daar als de wiedeweerga uit.

Ik kan niet alle onzekerheid wegnemen. Net zomin kan ik gouden bergen beloven. Het enige wat ik kan bieden zijn mijn vastberadenheid en mijn volle inzet om er voor iedere Beekenaar te zijn. Ik wil luisteren; waarnemen wat u voelt en u mijn aandacht schenken. Ik wil u mijn schouders aanbieden evenals de handen van de Gemeente Beek om samen zaken aan te pakken.

Maar lieve Beekenaren, dat kan de gemeente niet alleen. En dat kan ook ik niet alleen. We zullen elkaar diep – nog dieper – in de ogen moeten kijken. We zullen moeten leren elkaar te begrijpen. We zullen elkaars zorgen en verwachtingen moeten kennen. Dat betekent niet dat we ons enkel vastklampen aan regels en die enkel interpreteren als beperkingen. We zullen binnen de bandbreedte van de regelgeving moeten laten zien wat wél kan, wat wél mogelijk is. Het is in ieder geval noodzaak dat we elkaar vinden, of hervinden. Samen is het sleutelwoord van deuren die opengaan om ons te verbinden, ons te maken tot wat we zijn: Beekenaren.

Veel van de zorgen die u heeft, zijn ook onze zorgen. Want ook wij zijn vaker bezorgd over onze relatie met Den Haag. Ook wij voelen ons hier aan de rand van het land geregeld niet gehoord. Dus ook wij moeten nog mondiger worden, nog meer de trom roeren in Den Haag.

Als burgermoeder pleit ik niet voor een grote mond, maar voor een dialoog. We moeten de uitdagingen in 2024 gezamenlijk aangaan. Dat betekent dat ik ook van u verwacht dat u niet alleen klaagt, maar ook draagt. Dat u niet met de rug naar de gemeente staat, maar dat u ons opzoekt met raad en daad. Ik zou u willen uitdagen om niet één keer in de vier jaar te stemmen, maar bezig te blijven met ons aan te spreken. Beek, dat zijn wij allemaal. Geen wij-zij denken, maar gezamenlijkheid willen we uitdragen. Blijf verbonden.

We gaan de dialoog met elkaar aan op basis van respect. Respect waarin we elkaar en elkaars argumenten en zorgen erkennen. Alleen met respect voor elkaars mening komen we verder.

Onze Beekse gemeenschap is er eentje om in te lijsten. We hebben veel om trots op te zijn. Van ons gemeenschapsleven tot goed nabuurschap; en van zorg voor onze medemens tot hulp voor vluchtelingen. Beek heeft een groot hart. We geloven in een grenzeloze gemeenschap waarin het niet gaat om vluchtelingen, Beekenaren of ‘Hollanders’, maar om mensen. Dat is onze kracht. Beek is een dynamische gemeente waar mensen al sinds mensenheugenis komen en gaan. Ze vliegen letterlijk uit of strijken neer als recreanten. Gastvrijheid is onze tweede natuur. Dit samen met een goed hart, dat er altijd van uitgaat dat Beek een gouden toekomst verdient, zorgt ervoor dat we de uitdagingen die ons staan te wachten zullen overwinnen. Dat doen we samen. Met z’n allen komen we verder. Beek verdient het.

Ik wens u en de uwen in 2024 alle gezondheid, geluk en liefde toe en hoop dat we er met elkaar een geweldig uitdagend jaar van mogen maken.