Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een uitbreiding van de kleedruimtes van voetbalvereniging GSV’28 van vier naar zes kleedlokalen. Daarvoor wil het college een subsidie van €125.000 en een geldlening van €95.000 beschikbaar stellen. De Beekse raad neemt hierover op 21 maart een besluit.

De Genhouter voetbalvereniging kampt al meer dan tien jaar met een tekort aan kleedruimten voor haar leden. Daarover trok ze in 2013 voor het eerst aan de bel bij de gemeente. Wethouder Ralph Diederen (sport): “Het probleem werd ook toen onderkend, maar omdat onderzoek van het Huis van de Sport destijds uitwees dat het aantal leden bij sportverenigingen vanaf 2020 met een kwart zouden gaan dalen, werd een oplossing in de tijdelijkheid gezocht.”

In 2014 werden op het terrein van GSV’28 twee portacabins geplaatst die de Gemeente Beek tweedehands overnam van buurgemeente Sittard-Geleen. De intentie was om de mobiele kleedruimtes vijf jaar te gebruiken maar inmiddels doen zij, na enkele tussentijdse opknapbeurten, al tien jaar dienst.

Ledenstijging

Anno 2024 blijkt het ledental van GSV’28 bovendien niet met een kwart gedaald te zijn, maar juist met tien procent gestegen. Met name de interesse voor vrouwenvoetbal en nieuwe competitievormen zoals het 7x7-voetbal zorgde voor de ledenstijging. Wethouder Diederen: “GSV’28 telt inmiddels ruim 300 leden. Het is een vitale en financieel gezonde vereniging die een belangrijke bijdrage levert aan de sociale binding in het dorp.”

Reden voor de gemeente om in te stemmen met een duurzame oplossing. Het college stelt de raad voor om de kledingruimtes inpandig uit te breiden van vier naar zes kleedlokalen met eigen doucheruimtes. Daarvoor wil de gemeente €125.000 euro subsidie beschikbaar stellen en aan GSV’28 een lening verstrekken van €95.000. Daarnaast gaat de vereniging uit eigen middelen en sponsorgelden een bedrag van €210.000 aan de verbouwing bijdragen. De gemeenteraad neemt hierover op 21 maart een besluit.

GSV’28-voorzitter Stan Nijsten reageert verheugd: “Met steun van de gemeente kan GSV’28 eindelijk een structurele oplossing gaan bieden aan de kleedkamer-uitdaging waar onze leden al tien jaar mee te maken hebben. Door het vervangen van de tijdelijke kleedunits creëren we de noodzakelijke kleed- en doucheruimten voor onze vrouwen-, jeugd- en 7x7-teams. Ons bestuur is voornemens om begin mei met de verbouwing te beginnen.”