Functie: raadslid

E-mailadres: nienke.vennik@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek

Nevenfuncties

  • Communicatieadviseur gemeente Maasgouw (bezoldigd)