Mevrouw Vivian Vroemen-Erckens uit Beek is op zondag 27 november 2022 tijdens de jaarlijkse St. Caecilia viering van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin.

Mevrouw Vroemen-Erckens kreeg het lintje omdat zij al 44 jaar lid is van de harmonie. Zij is al 15 jaar bestuurslid, waarvan zij reeds 13 jaar de rol van secretaris vervult. Vanaf 2010 heeft mevrouw Vroemen-Erckens, naast haar functie als secretaris, veel voorzitterstaken op zich genomen omdat de harmonie geen voorzitter meer heeft.

Burgemeester Van Basten-Boddin: ‘Mevrouw Vroemen-Erckens is een zeer gedreven, flexibel en energiek persoon. Zij is een duizendpoot. Zij geeft nauwkeurig en rustig uitvoering aan haar taken. Zij is sociaal betrokken en zal altijd helpen en een luisterend oor bieden.’

Mevrouw Vroemen-Erckens houdt zich onder meer bezig met het regelen van diverse uitvoerende zaken, het beantwoorden van mails, het onderhouden van contacten met zieke leden, het opstellen van de agenda voor de vergadering, het notuleren en ga zo maar door. Zij is de spin in het web van de vereniging, de kartrekker voor het jaarlijkse St. Caecilia feest en verzorgt de controlepost bij de jaarlijkse herfstwandeltocht.